26 októbra 2008

Openoffice - pre učiteľa je perfektný

Pred týždňom vyšla úplne nová verzia slobodného kancelárskeho balíčka Openoffice.org 3.0.

Prečo je vynikajúci práve pre učiteľov?
OpenOffice.org je ZADARMO!

Nebudem splietať bohapusté teórie o možných využitiach najkomplikovanejších funkcií tohto softvéru, zameriam sa na bežnú prax pedagóga. Takže úplne prozaické dokumenty v OpenOffice:

bežné "papierové" texty - textový dokument - OO Writer
zápisnice a plány PK a MZ - textový dokument - OO Writer
časovo-tematické plány - tabuľkový dokument - OO Calc
prípravy na vyučovanie - tabuľkový dokument - OO Calc
rozvrh hodín - tabuľkový dokument - OO Calc
zoznamy žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc
prezenčná listina ZRPŠ - tabuľkový dokument - OO Calc
evidencia vymeškaných hodín žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc
(samozrejme spočíta hodiny v týždni, žiakovi za polrok, priemer triedy atď.)
nápis na nástenku - textový dokument - OO Writer
testy a cvičenia pre žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc (príp. Writer)
prezentácie na hodinu - prezentácia - OO Impress

Naozaj nechápem učiteľov, ktorí doma používajú drahý softvér od Microsoftu.
Stiahnuť sa dá úplne legálne zo stránky http://sk.openoffice.org/.

21 októbra 2008

Pohoršenie alebo JOJ dala stop akcii Stop genocíde

TV JOJ priniesla včera vo svojom spravodajstve príspevok o narušení zhromaždenia v rámci iniciatívy Stop genocíde zásahom polície.
Tá prišla na podnet samotného reportéra TV JOJ, ktorý kontaktoval políciu, aby vraj preskúmala, či je možné vystavovať fotografie kampane (ktoré, podľa "kompetentného" názoru reportéra Jojky, vyvolávali medzi ľuďmi pohoršenie) na verejnosti.

Od televízie JOJ je skvelé, že sa tak výborne stará o psychohygienu Slovákov. Škoda len, že nevenuje toľko pozornosti svojim vlastným programom, ako napr. úbohému spravodajstvu, seriálom a filmom, ktoré sú plné zločinu, násilia a krvi, erotickým filmom a pod. Tie však zrejme pohoršenie nevyvolávajú a určite prispievajú k zdravému duševnému rozvoju divákov.

Pre úplnosť uvádzame niektoré zmieňované fotografie (nepopierame, že je to "silná káva", ale od TV, ktorá pravidelne dostáva pokuty pre porušovanie etických pravidiel to naozaj sedí)03 októbra 2008

Reforma školstva alebo Guláš na Mikolajov spôsob

Ministerstvo školstva v poslednom čase neustále vytvára dojem, že v našom školstve prebieha akási reforma vzdelávania. Skutočnosť je však taká, že jediné, čo ministerstvo urobilo, je jeden prijatý zákon v parlamente. Bohužiaľ, jediné, čo minister v súčasnosti robí, je vytváranie prekážok pre akékoľvek zmysluplné zmeny v školách.

Moje reálne skúsenosti:
-nekvalitný štátny vzdelávací program
-neexistuje nič, čo by sa dalo nazvať riadnymi osnovami zo slovenského jazyka v štátnom vzdelávacom programe pre II. stupeň ZŠ
-neexistuje výkonový štandard zo slovenského jazyka pre II. st. ZŠ
-obsahový štandard zo SJL je jedna obyčajná tabuľka pojmov, ktorú stvorí každý slovenčinár na posedenie (minister na to potrebuje tým odborníkov)
-letmo naznačené zmeny obsahu sú iba kozmetické, rozhodne neumožňujú radikálnu zmenu práce so žiakmi
-predmet slovenský jazyk a literatúra zostáva plný v praxi zbytočných, nevyužiteľných lingvistických pojmov a literárno-vedných termínov
-neexistujú nové učebnice pre 5.ročník ZŠ
-neexistujú metodické príručky alebo iné oficiálne metodické materiály k tzv. novému spôsobu vzdelávania
-neexistuje nový spôsob odmeňovania pre aktívnych učiteľov (hlavne, že sa pripravuje kariérový rast, ktorý je zase postavený na nezmyselných(?), v praxi nevyužiteľných(?) školeniach).

Čo dodať? Snáď len to, že čo nestíha minister vo svojej odbornosti, výborne dobieha v zahmlievaní a zavádzaní v médiách.

Reforma závisí od ochoty učiteľov? Áno. Len dúfajme, že tento minister jej už nebude dlho brániť a čo najskôr bude vymenený niekým, kto aspoň vzdialene pozná problematiku a je schopný problémy riešiť nielen na televíznej obrazovke pred naivným moderátorom.