26 októbra 2008

Openoffice - pre učiteľa je perfektný

Pred týždňom vyšla úplne nová verzia slobodného kancelárskeho balíčka Openoffice.org 3.0.

Prečo je vynikajúci práve pre učiteľov?
OpenOffice.org je ZADARMO!

Nebudem splietať bohapusté teórie o možných využitiach najkomplikovanejších funkcií tohto softvéru, zameriam sa na bežnú prax pedagóga. Takže úplne prozaické dokumenty v OpenOffice:

bežné "papierové" texty - textový dokument - OO Writer
zápisnice a plány PK a MZ - textový dokument - OO Writer
časovo-tematické plány - tabuľkový dokument - OO Calc
prípravy na vyučovanie - tabuľkový dokument - OO Calc
rozvrh hodín - tabuľkový dokument - OO Calc
zoznamy žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc
prezenčná listina ZRPŠ - tabuľkový dokument - OO Calc
evidencia vymeškaných hodín žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc
(samozrejme spočíta hodiny v týždni, žiakovi za polrok, priemer triedy atď.)
nápis na nástenku - textový dokument - OO Writer
testy a cvičenia pre žiakov - tabuľkový dokument - OO Calc (príp. Writer)
prezentácie na hodinu - prezentácia - OO Impress

Naozaj nechápem učiteľov, ktorí doma používajú drahý softvér od Microsoftu.
Stiahnuť sa dá úplne legálne zo stránky http://sk.openoffice.org/.

Žiadne komentáre: