03 októbra 2008

Reforma školstva alebo Guláš na Mikolajov spôsob

Ministerstvo školstva v poslednom čase neustále vytvára dojem, že v našom školstve prebieha akási reforma vzdelávania. Skutočnosť je však taká, že jediné, čo ministerstvo urobilo, je jeden prijatý zákon v parlamente. Bohužiaľ, jediné, čo minister v súčasnosti robí, je vytváranie prekážok pre akékoľvek zmysluplné zmeny v školách.

Moje reálne skúsenosti:
-nekvalitný štátny vzdelávací program
-neexistuje nič, čo by sa dalo nazvať riadnymi osnovami zo slovenského jazyka v štátnom vzdelávacom programe pre II. stupeň ZŠ
-neexistuje výkonový štandard zo slovenského jazyka pre II. st. ZŠ
-obsahový štandard zo SJL je jedna obyčajná tabuľka pojmov, ktorú stvorí každý slovenčinár na posedenie (minister na to potrebuje tým odborníkov)
-letmo naznačené zmeny obsahu sú iba kozmetické, rozhodne neumožňujú radikálnu zmenu práce so žiakmi
-predmet slovenský jazyk a literatúra zostáva plný v praxi zbytočných, nevyužiteľných lingvistických pojmov a literárno-vedných termínov
-neexistujú nové učebnice pre 5.ročník ZŠ
-neexistujú metodické príručky alebo iné oficiálne metodické materiály k tzv. novému spôsobu vzdelávania
-neexistuje nový spôsob odmeňovania pre aktívnych učiteľov (hlavne, že sa pripravuje kariérový rast, ktorý je zase postavený na nezmyselných(?), v praxi nevyužiteľných(?) školeniach).

Čo dodať? Snáď len to, že čo nestíha minister vo svojej odbornosti, výborne dobieha v zahmlievaní a zavádzaní v médiách.

Reforma závisí od ochoty učiteľov? Áno. Len dúfajme, že tento minister jej už nebude dlho brániť a čo najskôr bude vymenený niekým, kto aspoň vzdialene pozná problematiku a je schopný problémy riešiť nielen na televíznej obrazovke pred naivným moderátorom.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

zaujimave, ze tento clanok nestraca na aktualnosti ani po roku...

Raven povedal(a)...

Bohužiaľ, je to tak