29 januára 2009

Vulgárne, ale pravdivo: Mikolaj urobil zo školstva bordel

Iba fakty:

1. Ministerstvo školstva SR dňa 20. 12. 2008 zrušilo tlačivo 49 212 1 - Vysvedčenie pre 1. ročník primárneho vzdelávania na slovné hodnotenie.

2. Metodický pokyn č.1/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy bol schválený 23. decembra 2008 (takmer na konci klasifikačného obdobia!!!).

3. Krajský školský úrad v Nitre zaslal pokyny školám 16.1.2008.

4. Pokyny boli v nasledujúcich dňoch dvakrát revidované. Jedna z opráv zaviedla klasifikáciu v prvom ročníku.

5. Text e-mailu z KŠÚ Nitra:
"K vypĺňaniu školskej dokumentácie (triedne výkazy, katalógové listy, vysvedčenia) Vám v pondelok alebo najneskôr v utorok (20.1.09 -poz. autora) pošleme ďalšie pokyny, ktoré vyplynuli zo záverov pracovného stretnutia dňa 15. 1. 2009 na MŠ SR. Nakoľko vo vypracovaných tlačivách sú niektoré nepresnosti čakajte na naše pokyny."

6. Katalógové listy vo výkazoch žiakov pre prvý aj piaty ročník sú chybné a je potrebné cez hviezdičku opravovať názvy predmetov, u prvákov dokonca vpisovať do poznámky o oprave celé hodnotenie, resp. klasifikáciu.

7. Niektorým školám nové tlačivá vysvedčení doručili alebo neskoro, alebo vôbec, alebo chybné.

8. Skratky predmetov v pedagogickej dokumentácii sa menia uprostred školského roka.

9. Minister Mikolaj opäť v médiách zvalil vinu na učiteľov, ktorí sú vraj zakomplexovaní a nevedia čítať. Ministerstvo nepochybilo a v jeho postupe bolo všetko v poriadku.

Záver: Každý súdny človek si sám môže urobiť obrázok o tom, či je Mikolaj vôbec morálne (nieto ešte odborne) spôsobilý viesť akúkoľvek inštitúciu či dokonca ministerstvo.

18 januára 2009

Prvé dve Lampy boli výborné

Štefan Hríb s Jurajom Kušnierikom po dvojročnej prestávke po nútenom odchode z STV obnovili svoju reláciu v televízii JOJ+ s novým názvom Lampa.

Ako už bolo dobrým zvykom, bolo v prvých dvoch dieloch čo počúvať.
Dve diskusie sa tematicky diametrálne odlišovali, spoločnú však mali pútavosť a bezprostrednosť výpovedí aktérov tak, ako sme si už navykli z bývalej relácie Pod Lampou v STV2 alebo Bez lampy v Rádiu FM.

V prvej časti o živom a neživom sme počuli napríklad o (pre náš život šťastnej) konštelácii prírodných zákonov, o pokusoch vedcov syntetizovať život, o problémoch samotnej definície života a živého, ale páni vedci (medzi ktorými žiaril Martin Mojžiš - tak ako vždy) sa napokon nezdráhali zabŕdnuť aj do svojej osobnej metafyziky sveta.

Diel, ktorý nasledoval o týždeň, bol výborným kontrastom oproti minulej relácii. Oproti životu z pohľadu vedeckej popisnosti sme zrazu mohli vnímať život z pohľadu subjektívneho prežívania, zmyslu, smerovania, ktorý sprostredkovali traja hostia - františkáni. A tak sme sa zamýšľali, kam sa podela láska, počuli sme, že pravda a láska sú vždy pošliapavané, ale nikdy nie úplne udupané a že svet sa najlepšie dá zmeniť zmenou seba samého.

Lampa určite opäť zasiahla svoju cieľovú skupinu, v ktorej bude mať nepochybne úspech, veď si zachovala všetko dobré a príťažlivé, čím si získala svojich fanúšikov už v minulosti.

02 januára 2009

Martin Rázus - Znaj vládnuť!

Znaj vládnuť!
(Našim politikom)

Kto stojíš u vesla, hľaď vážne svojho diela,
a ubi v sebe hriech a márnivo pŕs nedmi,
na plti tejto, vieš, sme rodinôčka celá,
a za jej cestu si nám ty dnes zodpovedný.

Znaj vládnuť nad prúdmi, čo kypiac hučia nadol,
znaj – kde sa rozlejú, i kde sa brehy stiesnia,
máš česť – však beda ti, ak’s vopred nedohliadol,
kde striehne Margita, kde hrozivo čnie Besná!

A sto ráz beda nám – nám bezmenným a malým,
ich mienka nemá slov a slovo nemá váhy,
ak brvná rozsype tvŕdz utajených skalín
a biedne utonie i ten náš náklad drahý!!

Kto stojíš u vesla – hľaď!! časy tak sú kruté!
a v sparných diaľavách tak mnohá hrozba drieme,
buď múdry na hĺbkach, buď silný v zákrute,
a mysli na seba – až šťastne pribijeme!!!