28 augusta 2009

Mikolajov chaos pokračuje alebo Hrobár slovenského školstva

Citáty pochádzajú z rozhovoru s ministrom Mikolajom pre SME 28.8.2009.


"Chaos v minulom školskom roku nebol. O chaose hovoria iba médiá. Žiadny učiteľ ani pedagóg nepovedal, že je chaos."
-fakty o chaose pred polročnými vysvedčeniami:
1. Nové tlačivá vysvedčení, Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov - december
2. Pokyny k vypĺňaniu školskej dokumentácie (triedne výkazy, vysvedčenia) -január
3. Chybné katalógové listy (opravy cez poznámky)

"Bol som zdesený, čo robili z vysvedčení. To je verejná listina, nie kuchárka."

Takže podľa vás polročné vysvedčenia boli zo strany ministerstva v poriadku, len učitelia zmätkovali?

„Áno, lebo niektorí si zabudli objednať vysvedčenia. Nemôžu si tlačiť, čo chcú."

-fakty
Pracovné stretnutie na MŠ SR k vypĺňaniu vysvedčení sa uskutočnilo 15.1.!!! Školy dostali pokyny 20.1.!!! (zdroj: e-mail z KŠÚ Nitra)

"O tom, že sa budú tvoriť školské vzdelávacie programy vedeli učitelia od polovičky februára. Vzory programov sme uverejnili v máji."
-fakty
Štátny vzdelávací program neobsahoval ani učebné osnovy, ani vzdelávacie štandardy mnohých predmetov v použiteľnej kvalite. Slovenský jazyk a literatúra ISCED2 nebol vypracovaný takmer vôbec.

"To, čo trošku mešká, je aj z dôvodu kapacity tlačiarní...Nikto nemôže chcieť, aby boli všetky učebnice nové zrazu. Aj reforma nabieha postupne a štyri roky."
-fakty
K 28.8. 2009 sú na školách iba dve učebnice pre piaty ročník (1 rok meškanie). Učebnice pre šiesty ročník nie sú žiadne.

24 augusta 2009

Božena Slančíková Timrava - Všetko za národ

Tak zdá sa jej neznesiteľným život, vše bezcieľnym a nepotrebným, a zas vše takým krásnym, čarovným a dôležitým. Vše tajomný akýsi, že sa nevie, kde sa podieť, kam sa obrátiť, že sa ľaká. Vše neverí a pochybností má plné srdce. Vše zdá sa jej, že je škoda narodiť sa, a zas, že je slávne jestvovať. Vše nechápe, čo je svet, čo je život, čo je po živote a čo je človek.

"Čo mňa čaká, čo?" šepce plná túžob. "Čo veľkolepého, vznešeného, či nič? Nič? Nemožno!"

21 augusta 2009

Július Barč - Ivan: Človek, ktorého zbili

-Neviem, či to, čo si urobil, bolo hrdinstvo alebo bláznovstvo. Možno oboje.
-Každý hrdina je zároveň blázon. Hrdinov robia predsa také veci, ktoré obyčajní ľudia majú za bláznovstvá.

15 augusta 2009

George Bernard Shaw - Don Juan v pekle

STARENA:
Ale veď som úprimne ľutovala hriechy, vyspovedala sa. Rada som sa spovedala.
DON JUAN:
Darmo, musíte sa s tým zmieriť.
STARENA:
A o koľko viac som mohla hrešiť! Všetky moje dobré skutky vyšli nazmar! To je nespravodlivé.
DON JUAN:
Máme tu veľa dobrých ľudí...

* * *

DON JUAN:
Nie sú krásni, len vyparádení;
nie sú čistí, len oholení a naškrobení;
nie sú nábožní, len chodia do kostola;
nie sú mravní, len konvenční;
nie sú cnostní, len zbabelí;
nie sú podnikaví, len bohatí;
nie sú vlastenci, len šovinisti;
nie silní, len despotickí;
nie sebavedomí, len samoľúbi;
nie pokrokoví, len buričskí;
nemajú fantáziu, sú len poverčiví;
a vôbec nie sú pravdovravní, všetci do jedného sú luhári až do špiku kostí

Jaromír Nohavica - Zítra ráno v pět

Zítra ráno v pět

Až zítra ráno v pět, mě ke zdi postaví,
ještě si naposled dám vodku na zdraví,
z očí pásku strhnu si, to abych viděl na nebe
a pak vzpomenu si, lásko, na tebe,
a pak vzpomenu si na tebe.

Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz,
řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes,
že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju
a co jsem si nadrobil, to si i vypiju,
a co jsem si nadrobil, si i vypiju.

Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!",
škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal,
ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi,
že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi,
že tě, lásko, nechávám, na zemi.

Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát
a seno obracet, já u zdi budu stát,
tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj,
prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij,
Lásko, nezapomeň a žij...

14 augusta 2009

Milan Lasica - My

My
My sme národ holubičí
nikto nám nič nedožičí
každý na nás iba kričí
je to o nás známe

Kdekto z nás len kožu derie
podchvíľou z nás lieta perie
občas nás to strašne zlostí
lebo nie sme takí sprostí
ako vyzeráme.

My sme nerozbili atóm
to je pravda a čo na tom?
Skúste zrátať ľudia premilí
tie kotrby, čo sme rozbili

My sme neponúkli svetu
Pytagorovu vetu
A napriek tomu sme tu
a s tým sa bude treba zmieriť

Aj keď sme ešte trochu mladí
nik si s nami neporadí
Napriek tomu si však radi
sem-tam zavzdycháme

My sme národ holubičí
nikto nám nič nedožičí
každý na nás iba kričí
jedným slovom
je to o nás známe

13 augusta 2009

Aldous Huxley - Konec civilizace (Brave New World)

Divoch chvilku mlčel.
"Ale stejně," trval na svém, "je Othello dobrý, lepší než ty pocitové filmy."

"Ovšemže je," souhlasil inspektor. "Avšak to je cena, kterou musíme platit za stabilitu. Musíme si vybrat mezi štěstím a tím, čemu se říkalo umění. My jsme obětovali umění. Místo něho máme pocitové filmy a vonící varhany."

"Ale ty přece nic neznamenají."

"Znamenají to, co jsou; znamenají množství příjemných pocitú pro obecenstvo."

"Ale vždyť... vždyť je vytváří idiot."

Inspektor se smál.
"Nejste právě moc zdvořilý ke svému příteli Watsonovi. Jednomu z našich vynikajících emočních inženýrú..."

"Vždyť má pravdu," pravil Helmholtz sklíčeně. "Protože to skutečně je idiotské. Psát, když není co říci..."

Cigánsky problém?

Cigán = príslušník spoloč. skupiny ind. pôvodu žijúci miestami ešte potulným životom - KSSJ

"Keď nechce vláda riešiť naše problémy, nech riešia oni."
-obyvateľka Šarišských Michalian pre TV JOJ

"Nemôžu extrémisti riešiť tento problém na Slovensku, ale príslušné kompetentné orgány."
-minister Kaliňák pre TV Markíza

"Všetky tie vlády, ktoré boli, urobili veľmi málo pre riešenie rómskeho problému."
-politológ Michal Horský pre TA3

V prostredí jalových debát, politickej a jazykovej korektnosti a takmer všeobecného ignorovania problému sa zrazu uskutoční pochod extrémistov a nasleduje šok z ich podpory miestnou bielou majoritou.

Tento vývoj udalostí možno prekvapí nás, ktorí nebývame v blízkosti rómskych osád. Aj keď sme v televízii občas videli obrázky zo smetísk a chatrčí (reportáže o epidémii žltačky, nájazdoch na záhrady...), sú niektoré výpovede tamojších o ich skúsenostiach s Rómami neuveriteľné.

Podpora Slovenskej pospolitosti obyvateľmi je nielen pochopiteľná, je nevyhnutným vyústením situácie. Extrémisti boli prví, kto sa (vážne?) začal zaoberať ich problémami.

Sú obyvatelia Š. M. rasisti alebo iba konštatujú fakty a reagujú na ne?
V kraji, kde neplatia zákony, vyhlášky, všeobecne záväzné nariadenia o výtržníctve, hygiene a ochrane zdravia obyvateľstva, ohrozovaní mravnej výchovy mládeže, užívaní omamných látok, sexuálnom zneužívaní, úžerníctve, agresívnom správaní, krádeži, vražde...

Slovensko žne hrozivú úrodu. Kde zlyháva polícia, vládni splnomocnenci, sociálne úrady, miestna samospráva, riešia problémy extrémisti. Lebo sa zdá, že aj ďalšia garnitúra (tentoraz na čele s Kaliňákom, Packom, Čaplovičom a Tomanovou) je na tento problém absolútne krátka.

02 augusta 2009

Douglas Adams - STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII

V tom okamžiku Arthurovi vypadlo dno mozku.
Oči se mu obrátily naruby. Nohy mu začaly vytékat hlavou ven.
Místnost se kolem něj složila jako list papíru, roztočila se a pak vyklouzla z existence. Zůstal jen on, zavinutý do svého vlastního pupku.
Byli v hyperprostoru.

Peter Gregor - Čo si to narobil, Heraklés!

Sám so sebou sa porovnávam, Bereniké! Terajší - s niekdajším. A to mi stačí k zúfalstvu.