26 januára 2010

Mikolajovo odpočítavanieUčebnica slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ meškala 407 dní.
Učebnica literárnej výchovy pre 5. ročník ZŠ meškala 568 dní.

Učebnica slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ meškala 143 dní.
Učebnica literárnej výchovy pre 6. ročník ZŠ mešká 301 dní. (posledná aktualizácia 30.6 2010)

Stav učebníc v našej škole k 8.9.2009 (začiatok vyučovania v školskom roku 2009/2010):
5. ročník - biológia, občianska náuka, hudobná výchova
6. ročník - nič