26 decembra 2010

Eva Kačírková - Dívka v zrcadle

"Býval to komunista se vším všudy a podívejte se na něho dneska."
"Říkáte, býval?"
"To jsem řek? Spletl jsem se, jelikož bolševizmus není přesvědčení, nebo politická příslušnost, nýbrž nátura. Dobrý bolševik - studený bolševik," prohlásil Bob nelístostně, "jenže oni hned tak nevymřou. A pořád mají své dlouhé prsty všude."

25 decembra 2010

Neviditeľní, ružoví jednorožci

"Neviditeľní, ružoví jednorožci sú bytosti s veľkou duchovnou mocou. Vieme to podľa toho, že sú schopní byť zároveň neviditeľní aj ružoví. Tak, ako aj v iných náboženstvách, je viera v neviditeľných, ružových jednorožcov založená aj na logike, aj na viere. Veríme, že sú ružoví, na základe logiky vieme, že sú neviditeľní, pretože ich nemôžeme vidieť."


"Ak cítite povinnosť ostatných vyvracať vaše tvrdenie, namiesto toho, aby ste ho sami dokazovali, čo tak vyvrátiť existenciu neviditeľných, ružových jednorožcov?"


Voľný preklad zdrojov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_Pink_Unicorn#
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A18592815

24 decembra 2010

Russellova kanvica

Mnohí ortodoxní vravia, ako keby bola práca skeptikov vyvrátiť dogmy a nie úloha dogmatikov dokázať ich. To je, samozrejme, chyba.
Keby som tvrdil, že medzi Zemou a Marsom krúži po eliptickej dráhe porcelánová čajová kanvica, nikto by nebol schopný vyvrátiť moje tvrdenie, ak by som dodal, že je príliš malá, aby ju objavili aj naše najvýkonnejšie teleskopy.
Ak by som však tvrdil, že kvôli nevyvrátiteľnosti tvrdenia jej existencie sa o nej nesmie pochybovať, hovoril by som nezmysly.
Ak by však existencia takejto kanvice bola potvrdená starodávnymi knihami, učila sa ako posvätná pravda každú nedeľu a vštepovala sa do mysle detí v škole, váhanie vo viere v jej existenciu by sa považovalo za znak výstrednosti a odporúčanie do pozornosti psychiatra v osvietenej dobe alebo inkvizítora v predošlej dobe.


Z článku Bertranda Russella Is There a God? (voľný preklad - M.G.)

"Many orthodox people speak as though it were the business of sceptics to disprove received dogmas rather than of dogmatists to prove them. This is, of course, a mistake. If I were to suggest that between the Earth and Mars there is a china teapot revolving about the sun in an elliptical orbit, nobody would be able to disprove my assertion provided I were careful to add that the teapot is too small to be revealed even by our most powerful telescopes. But if I were to go on to say that, since my assertion cannot be disproved, it is intolerable presumption on the part of human reason to doubt it, I should rightly be thought to be talking nonsense. If, however, the existence of such a teapot were affirmed in ancient books, taught as the sacred truth every Sunday, and instilled into the minds of children at school, hesitation to believe in its existence would become a mark of eccentricity and entitle the doubter to the attentions of the psychiatrist in an enlightened age or of the Inquisitor in an earlier time"