29 júla 2011

Антон Павлович Чехов: Пассажир первого класса


...я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева — популярны ли они? Известны ли нашей образованной массе русские художники, скульпторы, литературные люди?
...Назовите мне хоть одного корифея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем не прошла по земле слава, что он убит на дуэли, сошел с ума, пошел в ссылку, не чисто играет в карты!
— Да-с, — продолжал он свирепо, — и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с!


Anton Pavlovič Čechov: Cestující první třídy
...mohl bych vám ukázat celou řadu svých vrstevníků, lidí s vynikajícím nadáním a pílí, Kteří přesto umřeli docela neznámí. Copak jsou nějak populární všichni ti ruští mořeplavci, chemikové, fyzikové, mechanikové a hospodáři? Copak znají naše vzdělané vrstvy ruské malíře, sochaře a spisovatele? Takový starý literární tahoun, pracovitý a talentovaný, zametá 33 let prahy redakcí, popíše bůhvíkolik papíru, dvacetkrát se soudí pro urážku na cti a přece nevybředne ze svého mraveniště. Jmenujte mi alespoň jednoho našeho velikého spisovatele, který by si získal věhlas dřív, než se v celé zemi proslavil tím, že byl zabit v souboji, nebo že se zbláznil, byl poslán do vyhnanství, nebo hraje falešně karty.
…Ano, prosím, a proti těmto lidem vám vyjmenuju stovky operetních zpěvaček, akrobatů a šašků, známých snad i kojencům.

Žiadne komentáre: