20 augusta 2011

Jack London: Grit of Women

 Why this longing for Life? It is a game which no man wins. To live is to toil hard, and to suffer sore, till Old Age creeps heavily upon us and we throw down our hands on the cold ashes of dead fires. It is hard to live. In pain the babe sucks his first breath, in pain the old man gasps his last, and all his days are full of trouble and sorrow; yet he goes down to the open arms of Death, stumbling, falling, with head turned backward, fighting to the last. And Death is kind. It is only Life, and the things of Life that hurt. Yet we love Life, and we hate Death.

Jack London: Ženská statočnosť
Prečo ľudia ustavične túžia po živote? Je to hra, v ktorej žiaden človek nevyhrá. Žiť, to znamená do úmoru drieť a znášať útrapy, pokiaľ na nás sťažka nedoľahne staroba a nezložíme ruky do studeného popola vyhasnutých ohňov. Veru, ťažké je žiť! V bolesti nemluvňa vsaje prvý dych, v bolesti starý človek vydýchne naposledy a všetky jeho dni sú plné trápenia a zármutku. A predsa sa potkýňajúc potáca do otvoreného náručia smrti s hlavou otočenou dozadu a zápasí až do konca. Smrť je láskavá. Veď predsa práve život a veci života človeku ubližujú. A predsa milujeme život a nenávidíme smrť.

Žiadne komentáre: