18 septembra 2011

Čo vlastne učitelia chcú

K školskému roku 2011/2012 pracuje v školstve približne 125 000 zamestnancov. Z toho cca. 80 tisíc tvoria pedagogickí a cca. 40 tisíc nepedagogickí zamestnanci.
Keďže odborári chcú zlepšiť finančnú situáciu aj pedagogických, aj nepedagogických zamestnancov, môžeme si ľahko vypočítať náklady rozpočtu verejných financií na zvýšenie platov.

Ak by sme žiadali priemerné zvýšenie platov všetkých zamestnancov v školstve o 100€ náklady na rozpočet budú o 150 mil. eur vyššie podľa počtov 125000 zamestnancov x 100€ x 12 mesiacov.

Ak by sme žiadali priemerné zvýšenie platov všetkých zamestnancov v školstve o 150€ náklady na rozpočet budú o 225 mil. eur vyššie podľa počtov 125000 zamestnancov x 150€ x 12 mesiacov.

Zdá sa však, že len málo učiteľov tieto čísla pozná a už vôbec sa nezaujímajú o to, ako ich štát získa a najmä vráti. Lebo štátny dlh sa na konci roka zrejme nebezpečne priblíži takmer 50% HDP. Pritom Slovensko bolo až na 28. mieste krajín OECD v pomere HDP na jedného obyvateľa so sumou 16000 $. Zároveň však v roku 2008 malo 7. najnižšie daňové zaťaženie vzhľadom na HDP z krajín OECD. Nový dlh v tomto roku bude zrejme dosahovať až k 4 mld. €.

Žiadne komentáre: