26 marca 2012

O údele učiteľskom

Žiak dostane v škole päťku a na druhý deň mám v škole na návšteve mamičku, ktorá sa pýta, ako je možné, že dostal päťku, keď on nie je päťkár. Nechápem síce dosť dobre pojem päťkár (kto má samé päťky, väčšina známok sú päťky, má aspoň jednu päťku...), ale vysvetlím, že ju dostal preto, lebo mal všetky zadania vyriešené nesprávne. Mamička zjavne nesúhlasí s mojím spôsobom hodnotenia, preto poviem, že iný žiak mal celé zadanie vyriešené bezchybne. Mamička povie, že to je iba jeden a väčšina triedy učivo nechápe. Čo rozumné sa dá odpovedať na takéto hlúpe tvrdenie? Nie je hlúpe preto, že by malo byť nevyhnutne nepravdivé, ale preto, že toho, kto takmer denne diagnostikuje vedomosti a zručnosti žiakov, ide poučovať človek, ktorý o nich nemá ani poňatia...

IPU, daj mi trpezlivosť

15 marca 2012

Prečo podporujem legalizáciu marihuany


Legalizácia je proces právneho charakteru, teda nehovoríme o morálnych, výchovných alebo iných kontextoch celej problematiky. Zákonodarca v Trestnom zákonníku vždy posudzuje spoločenskú nebezpečnosť daného javu a v priamej súvislosti s jej mierou stanovuje skutkové podstaty jednotlivých prečinov.
Ak teda vychádzame z právnej logiky veci, východiskom posudzovania nemôže byť a priori samotná návykovosť akejkoľvek látky, zdravotné riziká a podobne, ale miera nebezpečnosti či škodlivosti javu pre spoločnosť.
Miera spoločenskej nebezpečnosti užívania marihuany v zmysle škodlivosti pre sociálne skupiny alebo indivíduum je však prinajmenšom sporná. Tento fakt je obzvlášť zreteľný v porovnaní s inými návykovými látkami, ktoré sú bežne spoločnosťou i právnym systémom tolerované.
Ako vieme, užívanie marihuany vo forme inhalovania dymu z cigariet môže spôsobovať psychickú závislosť podobne, ako je tomu pri hazarde, počítačových závislostiach, kofeinizme, telefonovaní, nakupovaní, sexe, jedení sladkostí atď. Drvivá väčšina týchto javov však nie je ošetrená trestným zákonom vôbec, respektíve iba mierne (napr. výherné automaty).
Na druhej strane vieme, že účinné látky obsiahnuté v marihuane nespôsobujú fyzickú závislosť, teda nestávajú sa postupne súčasťou metabolizmu organizmu. Ľudovo povedané, marihuana nie je tvrdá droga na rozdiel od nikotínu, alkoholu alebo niektorých liekov. Sila nikotínovej závislosti sa prirovnáva k heroínovej závislosti. Napriek tomu však zákon nepostihuje užívanie alkoholu ani tabakových výrobkov ako trestný čin.
Podstatnými argumentmi sú teda zdravotné riziká či možné asociálne správanie konzumentov marihuany. V oboch kritériách sa však zásadnejšie nelíšia od konzumentov alkoholu alebo tabakových výrobkov. Zdravotná škodlivosť alkoholu a tabaku je jasne preukázaná, od postupného poškodzovania organizmu až po predávkovanie sa smrteľnou dávkou drogy. Asociálne správanie alkoholikov a ťažké následky pre ich spoločenské uplatnenie je doložené odbornou i laickou verejnosťou.
Argument, že marihuana je len prestupnou stanicou k iným, tvrdým drogám, neobstojí, pretože výskum, koľko všetkých jej konzumentov neprešlo k tvrdšej droge v skutočnosti neexistuje. Ak by sa medzi ťažkými narkomanmi uskutočnil prieskum o predošlom užívaní alkoholu alebo fajčení, zaiste by sme mohli vyvodiť podobný nesprávny záver. Nikto však určite nebude tvrdiť, že pitie alkoholu vedie k užívaniu heroínu alebo LSD.

Napriek uvedenému zákonodarca vníma spoločenskú škodlivosť alkoholu a tabaku so zrejmou benevolenciou oproti iným návykovým látkam. Dôvodom môže byť to, že sa jedná o v spoločnosti tradičné a akceptované tvrdé drogy (víno sa dokonca pije v kostoloch) alebo že je právny systém ovplyvňovaný lobistickým pôsobením výrobcov alkoholu a tabakových výrobkov.
Naproti tomu marihuana prinajmenšom nepredstavuje ani vyššie riziká pre zdravie obyvateľstva, ani vyššie nebezpečenstvo pre spoločnosť (ak si odmyslíme nezákonnú činnosť podsvetia, ktorá je však zapríčinená samotným zákazom), ako iné, povolené návykové látky. Preto nie je dôvod, aby jej užívanie bolo postavené mimo zákon.

14 marca 2012

Molière: Zdravý nemocný


Argan: Ten sobáš je výhodnejší, ako na prvý pohľad vyzerá. Pán doktor Diafoirius má len jediného syna, čiže jediného dediča. A pán doktor Purgon, pretože je starý mládenec, dá pri príležitosti toho sobáša pripísať svojmu synovcovi celý svoj majetok, z ktorého dôchodok činí osemtisíc libier!
Toinette: Ten musel ale odpraviť peknú kôpku ľudí, aby takto zbohatol!
-- -- --
Toinette: A čo ruka? Nebolí vás niekedy, zápästie, lakeť?
Argan: Ani nie. Ale niekedy, možno predsa len trošku.
Toinette: Ja na vašom mieste by som si dal tú ruku hneď odrezať!
Argan: A prečo, pán doktor?
Toinette: Vy hádam nevidíte, ako využíva všetku potravu sama pre seba a bráni tým druhej ruke v správnom vývine?
Argan: Áno, to vidím. Ale, ja tú ruku potrebujem.
Toinette: A toto pravé oko, byť vami, by som si dal vypichnúť!
Béralde: Dať si vypichnúť pravé oko? No to som ešte nepočul.
Toinette: Vari nevidíte, že je na škodu ľavému a odníma mu všetku výživu? Počúvajte ma, pán Argan, a dajte si ho čo najskôr vypichnúť. Potom budete vidieť na ľavé oko oveľa jasnejšie.

11 marca 2012

Desatoro pre nevzdelaných 1 134 280


Pár úplne elementárnych faktov:

1. Ak pravidelne míňam viac, ako vlastním, stále viac chudobniem.
2. Dlh verejných financií nakoniec splatia radoví občania znížením životnej úrovne.
3. Progresívna daň pôsobí demotivačne, brzdí investície a hospodársky rast.
4. Hospodársky rast, ktorý je zaplatený z verejných financií, zadlžuje hospodárstvo.
5. Štátom podporované ekonomické subjekty zhoršujú zdravé konkurenčné prostredie v hospodárstve.
6. Podoba Zákonníka práce má zásadný vplyv na objem investícií v hospodárstve.
7. Ak prostriedky v 1. dôchodkovom pilieri nebudú stačiť, pôjdeme do dôchodku oveľa neskôr alebo budeme odvádzať oveľa vyššie poplatky SP, alebo budeme mať rádovo nižšie dôchodky.
8. Zdanenie bánk nezaplatia ich generálni riaditelia ani akcionári.
9. Ľavicová politika pochovala južnú Európu.
10. Slovensko je existenčne závislé na zahraničných investíciách vďaka 40 rokom socialistickej riadenej ekonomiky.

10 marca 2012

August Strindberg: Búrka

Dieťa bolo to najlepšie, čo som mal. Odvážna, malá bytôstka, ktorá nemala z ničoho strach, netušila nič o zradách života, nemala žiadne tajomstvá. Spomínam si na jej prvú skúsenosť s ľudským zlom. Uvidela v parku pekné dievčatko, a tak k nemu zamierila s otvoreným náručím. Chcela ju pobozkať. A to pekné dieťa jej jej vľúdnosť odplatilo tým, že ju pohrýzlo do tváre a potom na ňu vyplazilo jazyk. Mal si vtedy vidieť moju malú Annu Charlotu. Stála tam ako obarená. Nespôsobila to bolesť, ale hrôza z pohľadu na otvárajúcu sa priepasť, ktorej sa hovorí ľudské srdce.