11 marca 2012

Desatoro pre nevzdelaných 1 134 280


Pár úplne elementárnych faktov:

1. Ak pravidelne míňam viac, ako vlastním, stále viac chudobniem.
2. Dlh verejných financií nakoniec splatia radoví občania znížením životnej úrovne.
3. Progresívna daň pôsobí demotivačne, brzdí investície a hospodársky rast.
4. Hospodársky rast, ktorý je zaplatený z verejných financií, zadlžuje hospodárstvo.
5. Štátom podporované ekonomické subjekty zhoršujú zdravé konkurenčné prostredie v hospodárstve.
6. Podoba Zákonníka práce má zásadný vplyv na objem investícií v hospodárstve.
7. Ak prostriedky v 1. dôchodkovom pilieri nebudú stačiť, pôjdeme do dôchodku oveľa neskôr alebo budeme odvádzať oveľa vyššie poplatky SP, alebo budeme mať rádovo nižšie dôchodky.
8. Zdanenie bánk nezaplatia ich generálni riaditelia ani akcionári.
9. Ľavicová politika pochovala južnú Európu.
10. Slovensko je existenčne závislé na zahraničných investíciách vďaka 40 rokom socialistickej riadenej ekonomiky.

Žiadne komentáre: