26 marca 2012

O údele učiteľskom

Žiak dostane v škole päťku a na druhý deň mám v škole na návšteve mamičku, ktorá sa pýta, ako je možné, že dostal päťku, keď on nie je päťkár. Nechápem síce dosť dobre pojem päťkár (kto má samé päťky, väčšina známok sú päťky, má aspoň jednu päťku...), ale vysvetlím, že ju dostal preto, lebo mal všetky zadania vyriešené nesprávne. Mamička zjavne nesúhlasí s mojím spôsobom hodnotenia, preto poviem, že iný žiak mal celé zadanie vyriešené bezchybne. Mamička povie, že to je iba jeden a väčšina triedy učivo nechápe. Čo rozumné sa dá odpovedať na takéto hlúpe tvrdenie? Nie je hlúpe preto, že by malo byť nevyhnutne nepravdivé, ale preto, že toho, kto takmer denne diagnostikuje vedomosti a zručnosti žiakov, ide poučovať človek, ktorý o nich nemá ani poňatia...

IPU, daj mi trpezlivosť

Žiadne komentáre: