26 júla 2013

Kresťanská totalita

Konferencia biskupov Slovenska žiada od vlády vypustiť časti o LGBT zo Stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Sleduje tak neustále svoju principiálnu ideologickú zaťaženosť a demonštruje opakovanú snahu o redukciu miery slobody a dodržiavania ľudských práv. Potvrdzuje tak opakovane totalitnú a antidemokratickú povahu Rímskokatolíckej cirkvi a spoločenskú nebezpečnosť činnosti tejto organizácie.

„Domnievame sa, že predložený návrh je nevyvážený a ideologicky zaťažený, nakoľko vo viacerých formuláciách textu nachádzame spochybňovanie tradičnej rodiny a manželstva a odsúdenie mravného úsudku, podľa ktorého sú homosexuálne aktivity nesprávne. Zdá sa, že takýto návrh je v rozpore s programovým vyhlásením vlády a zároveň odsúdením mravnej doktríny kresťanských cirkví" (KBS)

25 júla 2013

Filip Jánský: Nebeskí jazdci

Vojna pošliape a zničí všetko - lásku, priateľstvo, dôveru, nádej. Tažké je postavenie vojnových letcov bombardovacej letky RAF počas náletov na hitlerovské Nemecko, medzi ktorými slúži český seržant na pozícii zadného strelca bombardéra.
Strach sa mieša s hrdinstvom, ideály s realitou. Trpké skúsenosti vedú hrdinov románu od nádeje v budúcnosť k rezignácii, od lásky k životu k ľahostajnosti voči osudu.
Smrť a utrpenie šliapu po všetkom, v čo človek mohol veriť alebo sa oprieť. Zanikajú celé rodiny, priateľské putá, partnerské zväzky. Žiadne hodnoty nemajú zmysel a svetom sa potulujú osirelé tragické postavy.

24 júla 2013

Antony Jay, Jonathan Lynn: Iste, pán minister!

Politická satira pre dospelých ponúka zápisky fiktívneho ministra britskej vlády z osemdesiatych rokov Jamesa Hackera. Karikatúra člena exekutívy s humorom zobrazuje jeho nerovný boj s úradníckym aparátom svojho Ministerstva pre administratívne záležitosti, ktorý reprezentuje jeho stály tajomník Sir Humphrey Appleby.
Politiku ministerstva oddeľujú jeho úradníci od politiky samotných ministrov, ktorí prichádzajú a odchádzajú, ale byrokratická mašinéria tu zostáva. V súlade s týmto princípom sa osadenstvo ministerstva snaží robiť čo najmenej zmien, všemožne brzdí snahy svojho predstaveného o šetrenie, racionalizáciu, zavádzanie novôt, veď čím menej toho o svojom rezorte vie, tým lepšie pre neho aj pre ministerstvo.
A tak sa minister utápa vo svete nezmyselných úradných listín, komisií byrokratov, večných kompromisov, korupcie, súbojov s novinármi a bráni sa tomu, aby ho vlastní podriadení "zdomácnili".

20 júla 2013

John Irving: Štvrtá ruka

Reportér komerčnej televízie Patrick Wallingford žije po rozvode neviazaným životným štýlom, hľadá senzácie a kuriozity pre bulvárne spravodajstvo, venuje sa sexuálnym dobrodružstvám na jednu noc. Pri jednej reportáži príde o ruku, ale získa celosvetovú popularitu.
Postupne zisťuje, že s ním čosi nie je v poriadku, že v jeho živote niečo chýba. Prelom prichádza, keď spoznáva ženu, ktorá by mohla byť jeho osudom. Napriek svojej nestálosti a opakovaným chybám sa učí vytvárať si putá, túži po vlastnej rodine a domove. Spoznáva naozajstnú lásku a cíti, že sa mu ponúka šanca žiť šťastnejšie a plnšie.

13 júla 2013

Zo života

V chalúpke na kraji lesa žila babička spolu s mnohými zvieratkami. Medzi nimi boli aj mačička a psík. Mačička však psíka nemala rada, ale dávala si pozor, aby nič nedala najavo.
Jedného dňa psíkovi zachutila voňavá kaša, ktorá bola v mačičkinej miske. Neodolal lákavej vôni, ktorá sa šírila navôkol, a ochutnal aspoň zopár hltov. Od kaše si však zababral celý ňufák.
Mačička si však dobre všimla, čo sa stalo. Neváhala, prevrhla misku a zababrala od kaše celú izbietku v chalúpke. Potom rýchlo utekala zavolať babičku, aby videla veľký neporiadok, a ukázala jej  zababraný psíkov ňufáčik.
Babička sa veľmi nahnevala, lebo musela dlho v chalúpke upratovať. Rozhodla sa, že takého psa nepotrebuje, a vyhnala ho z chalúpky do lesa, aby sa pretĺkal na vlastnú päsť.
Odvtedy sa ostatné zvieratká mačičky začali báť, veď nevedeli, komu uškodí nabudúce. Ich život bol zrazu smutný,  lebo sa z neho vytratila priateľstvo a dôvera.

11 júla 2013

John Irving: Hotel New Hampshire

Každý človek potrebuje svojho medveďa, o ktorého sa môže oprieť a ktorý mu pomôže v núdzi.
John Berry už ako dieťa zistil, že ich rodina nie je úplne bežná a všetci jej členovia sú určitým spôsobom zvláštni. Čudácky brat Frank je gay, príťažlivá sestra Franny až chorobne impulzívna a sebavedomá, sestra Lilly je citlivá trpaslíčka a otec Win večný rojko snívajúci o založení skvelého hotela.
Zvláštnu rodinu postretnú tie najzvláštnejšie udalosti a nevyhýbajú sa jej bizardní ľudia. Ale neobchádza ich ani nešťastie a žiaľ. Musia sa vyrovnávať s krutými životnými údermi. A o vzájomnej podpore v ťažkostiach, prebíjaní sa životom, v hľadaní a nachádzaní opory navzdory smutným koncom je vlastne Irvingov román.

10 júla 2013

Peter May: Skala

Skala (v origináli The Blackhouse) je prvou knihou trilógie z ostrova Lewis na severe Škótska. Detektív Fin McLeod sa po osemnástich rokoch vracia do svojho rodiska vyšetrovať mimoriadne brutálnu vraždu svojho vrstovníka. Stretáva sa nielen s dávnymi priateľmi a bývalou láskou, ale predovšetkým so spomienkami na vlastné detstvo. Z minulosti sa však popri vidieckej idyle postupne začína vynárať temné zlo a rad tajomstiev, ktoré mali zostať navždy pochované.
"Čo sa udeje na Skale, zostane na Skale," je ústredná myšlienka Mayovho napínavého thrilleru. Skala je miestom, kde v kruhu lovcov nastáva obrat v osudoch hrdinov a holá pravda vychádza na povrch.

06 júla 2013

Je mi jedno, čo si o tom myslíš

Je mi jedno, čo si o tom myslíš. Tento výrok a jeho mnohé obdoby sú znamením zrodu tzv. relativizmu v živote jednoduchého človeka, ktorý odmieta, odsúva, pohŕda normami a hodnotením iných ľudí, skupín, ideológií, náboženstiev, hodnotových a morálnych dogiem. Rodí sa mocné a nezávislé Ja, ktoré zaujme miesto v centre  sveta, nebojí sa stať vlastným zákonodarcom, sudcom, bohom, mysliteľom, mudrcom, filozofom. Nepotrebuje už viac diskutovať o hodnotách, polemizovať o pravej morálke. Samo stanovuje posledný zmysel a skúma prvé príčiny svojho konania. Stanovuje si tresty alebo udeľuje milosť prehliadajúc svoje chyby. Veľké Ego je zmyslom svojho sveta a svet bez neho nejestvuje. Samo  v sebe introspektívne zisťuje, čím pohŕda a čo je preň hodnotné. Dobro a zlo sú predstavy Ja, vypovedajú  o vzťahu javov k hodnotám Ja. Mimo Ego nejestvuje žiadne dobro ani hodnota, ani nič iné. Preto hovoriť o niečom mimo sveta Ja, nemá zmysel.