23 septembra 2013

K pochodu prolife

V zuboch mám ľudí, ktorí si myslia, že len ich videnie sveta je pravdivé a ostatní sú pomýlení, že ich morálka je najsprávnejšia a ostatných treba napraviť. Nepchajte sa druhým do života. Nechajte nás na našej ceste, myslite si, že ste lepší, že si zaslúžite nebo. Nás nech spáli oheň, lebo Boh, Alah, Šiva, JC Superstar, anjeli, víly, trpaslíci, vodníci, elfovia a obri sú nám ukradnutí.

10 septembra 2013

O cirkevnej taktike

„Namiesto toho, aby riešili vlastné spory, osočujú iné skupiny obyvateľstva a rozsievajú homofóbiu. Je totiž v záujme cirkvi, aby boli veriaci pokorní a ustráchaní, pretože taký človek je ľahšie manipulovateľný,“ vysvetľuje. V histórii pritom podľa nej nejde o nič nové. Od čias, čo sa začali formovať ľudské práva, stála cirkev vždy proti nim, pretože podľa Porubänovej nemá záujem o sebavedomého človeka, ktorý si je vedomý vlastných práv a rozhoduje sa slobodne.

06 septembra 2013

Jo Nesbø: Lovci hláv

(Headhunters)
Kniha sa sprvu javí ako pokojné rozprávanie špičkového "lovca hláv" a príležitostného zlodeja umeleckých diel Rogera, ktorý sa oženil nad svoju úroveň a žije nad pomery, o svojom trochu zvláštnom živote. Znenazdajky sa však tempo udalostí prudko zrýchľuje a hrdina sa zrazu ocitá v nečakanom ohrození života a obklopený zabíjaním.
Využíva svoje nezvyčajné psychologické schopnosti, pomaly odhaľuje skutočné príčiny svojich problémov a pokúša sa smrtonosnú hru dohrať tak, aby z nej vyšiel so zdravou kožou.
Lovci hláv sú strhujúcim kriminálnym thrillerom, ktorý ocenia milovníci napätia, nečakaných dejových zvratov, detailne premyslenej zápletky a samozrejme prekvapujúceho rozuzlenia bezvýchodiskovej situácie.

01 septembra 2013

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

Konanie človeka sa nedá zredukovať iba na snahu dosahovať úžitok a spoločenskosť človeka na kalkul racionálneho egoizmu.
Uspokojovaním potrieb sa prekvapivo nezmenšuje ich počet, lebo človek sa "naučí" novým potrebám. Preto len primitívny, živočíšny človek mohol byť naozaj spokojný.
Musíme si dať pozor na nové potreby, lebo ich uspokojovaním sa stávame závislými, dobrého sa ťažko zrieka.
Dianie v hospodárstve sa nedá celostne pochopiť iba analytickými a matematickými modelmi. Ekonómia sa bude musieť vrátiť aj k úvahám morálnym, antropologickým, sociologickým. Bude potrebné prehodnotiť kult neustáleho hospodárskeho rastu, zvyšovania spotreby a zadlžovania štátov i domácností.