01 septembra 2013

Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla

Konanie človeka sa nedá zredukovať iba na snahu dosahovať úžitok a spoločenskosť človeka na kalkul racionálneho egoizmu.
Uspokojovaním potrieb sa prekvapivo nezmenšuje ich počet, lebo človek sa "naučí" novým potrebám. Preto len primitívny, živočíšny človek mohol byť naozaj spokojný.
Musíme si dať pozor na nové potreby, lebo ich uspokojovaním sa stávame závislými, dobrého sa ťažko zrieka.
Dianie v hospodárstve sa nedá celostne pochopiť iba analytickými a matematickými modelmi. Ekonómia sa bude musieť vrátiť aj k úvahám morálnym, antropologickým, sociologickým. Bude potrebné prehodnotiť kult neustáleho hospodárskeho rastu, zvyšovania spotreby a zadlžovania štátov i domácností.

Žiadne komentáre: