19 júna 2014

Haiku XLIV

DVOJITÉ HAIKU BÝVALÉMU KOLEGOVI
Podlosť a zloba
zákernosťou spriaznené
uštvali obeť.
Zostal tu podpis:
jedovatý hadí zub,
sliny besných psov.

Haiku XLIII

MEMENTO
Drobný červ zničí
krásne, otrávi zdravé,
ak ho necháš žiť.

Haiku XLII

ZOZNÁMENIE
Ochutnať zrakom,
prezrieť si ťa dotykmi,
spútať perami.

Haiku XLI

SKLAMANIE
Tehotné klasy
ľadovec k zemi skosí
ešte dnes večer.

17 júna 2014

Haiku XL

OSUDOVÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ
Kvet ľúbi svetlo,
vôňa záhrad vánku dlaň,
dážď oplodní zem.

15 júna 2014

Nech žijú stredoškolskí amatéri

Podľa oficiálnych zistení Štátnej školskej inšpekcie, ktoré držím v rukách, pri prijímacích skúškach 2014 nedodržali zákon aj tieto stredné školy, resp. pochybili ich riaditelia:
Gymnázium P. de Coubertina Piešťany
SPŠ elektrotechnická Piešťany
SOŠ drevárska Topoľčany
SOŠ obchodu a služieb Topoľčany
Gymnázium, Ul. 17. novembra Topoľčany
SOŠ polytechnická Nitra.

Všetci riaditelia boli (podľa vyjadrenia ŠŠI) upozornení na svoje pochybenie.
Blahoželám uvedeným školám k profesionálne odvedenej prácičke.

14 júna 2014

Haiku XXXIX

ZAJTRAJŠOK II
Opäť slepý deň
štvornožky v špine, lebo
nezapálim knôt.

Haiku XXXVIII

ZAJTRAJŠOK
S nechuťou sedím
v cele vlastných lživých právd
s úškrnom v tvári.

07 júna 2014

Haiku XXXII

NENÁVISTNÉ
Stínajte hlavy,
do srdca im vrazte kôl,
spáľte na popol!

Haiku XXXI

NAPRED
Vidina púšte,
dnes nerozfúkaš život
z pahreby vôle.

Rado Ondřejíček: Homo ASAPiens

Kniha je príbehom z prostredia reklamných agentúr a ich klientov, v ktorom skratka ASAP symbolizuje životný štýl zamestnancov s hektickým pracovným tempom,  extrémnym fyzickým a psychickým zaťažením pri plnení úloh v aktuálnych projektoch, s neustálou víziou termínov a deadlinov pred očami.
Hlavný hrdina po niekoľkých rokoch v branži zažíva krízové situácie, ktoré ho vedú k prehodnoteniu predchádzajúceho spôsobu života a nevyhnutnosti vybrať si priority svojej budúcnosti, keď hodnoty z minulosti sa stávajú neudržateľnými. Čitateľ sprevádza mladého muža cestou jeho sebapoznania a uvedomovania si zákonitostí biznisu, ktorý nemilosrdne deformuje osobný a citový svet svojich obetí, ba ohrozuje ich zdravie a samotný život.
Napriek náročnej téme je kniha pútavou kombináciou epiky dobre komponovaného príbehu a úvah hrdinu, ktorý stojí na rázcestí vlastnej budúcnosti.

02 júna 2014

A zmyslom existencie sveta je...

Zmyslom vesmíru je pomarančový džús.
Na viacerých zákutiach niekoľkých galaxií sa tento jeho pradávny účel podarilo naplniť.
Napríklad na Zemi sa dokonca vyvinuli rôzne druhy organizmov, ktoré slúžia ako ekosystém pre pomarančovníky. Zemeguľa je totiž jedným z niekoľkých druhov prirodzených tovární na produkciu pomarančového džúsu. Žijú na nej dokonca ľudia, živočíšny druh, ktorí je schopný plody spomínaných stromov nielen oberať, ale aj spracovávať na finálny produkt vesmírneho vývoja.
Aby tento systém naozaj fungoval, bolo nevyhnutné evolúciou všehomíru nastaviť množstvo parametrov planéty tak, aby umožnila produkciu kvalitných pomarančov, viaceré podnebné pásma, dokonca aj také, v ktorých tieto rastliny nevegetujú. To isté je možné povedať o miliónoch druhov rôznych organizmov, ktorých zmyslom existencie je dopĺňať životné prostredie pomarančovníkov.
Ľudia, živočíchy zdanlivo obdarené inteligenciou, si síce uvedomili vlastnú existenciu, no úplne chybne si vykladajú jej najvlastnejší zmysel. Mnohí z nich jej pripisujú zbytočne vysokú dôležitosť, dokonca si myslia, že vesmír existuje kvôli nim.
Tento omyl je z intelektuálneho hľadiska nielen neudržateľný, ale i neospravedlniteľný, lebo každý môže svojím rozumom slobodne a jasne nahliadať, že všetko bytie a jeho súcna sú usporiadané v hierarchii, na vrchole ktorej stojí stopercentná pomarančová šťava vo forme produktu v trvanlivých obaloch. Aj život a schopnosti človeka jasne smerujú k naplneniu tohto účelu jeho bytia, t.j. byť spracovávateľom plodov a producentom výrobku. Zreteľne a pevne vnímame, že všetko, čo existuje, bolo inteligentne nadizajnované nekonečnou múdrosťou veľkého Záhradníka k jedinému účelu, a to k škatuli džúsu.
Zo štruktúry vesmíru nie je úplne jasná funkcia dužiny plodov alebo význam červených pomarančov, Veríme však, že v posledný súdny deň univerza, keď sa každému spočíta, koľko šťavy vytlačil, sa ozrejmí aj táto nejasnosť a všetci uzrú celú a jasnú pravdu. Nebude tak viac náboženských rozkolov a siekt. Ale tí, ktorí tejto pravde včas neuveria a nebudú ju ďalej šíriť po celom svete, budú potrestaní pitím mrkvovej šťavy na veky vekov.

Amen.

Haiku XXX

STAREC
V kôre vrásky liet,
torzo dávnej koruny,
sto ráz zlomený.

Haiku XXIX

STROM
Letokruhy v nás
pamätajú ľad a mráz
i radosť jari.

01 júna 2014

Haiku XXVIII

NEÚPLNOSŤ
Slabosť prázdnych rúk
Smädné ústa vráskavé
Pahýle krídel

Haiku XXVII

OSLEPENÝ
Pohľad na šťastie
smutné oči ponoril
do bezodnej tmy.

Haiku XXVI

PLAVBA
Strach je kapitán,
tieseň kormidluje vrak
k dnu prázdnej duše.

Milan Rúfus: Po čom to chodíme

Knižka s názvom Po čom to chodíme je zbierka tridsiatich troch básní, ktoré básnik napísal na motívy výtvarných diel Vladimíra Kompánka.
Ústrednou témou veršov je život vidieckeho človeka, pevne spojený so zemou, matkou, živiteľkou, ktorá ho sprevádza na jeho ceste a tvaruje ho od kolísky až po hrob.  Príroda je kontextom, prostredím človeka a jeho osudov. V nej je pevne ukotvený, od nej je závislý, lebo žije zo svojej práce a z plodov, ktoré zem vydáva.
Všetko je však transcendentné, prekračuje samo seba, odkazuje na Stvoriteľa a Darcu života. Na Neho sa ľud obracia vo svojich modlitbách a piesňach vďačnosti, ktoré zaznievajú z polí a kostolíkov, hoci On často zostáva tichý a tajomný. On stvoril zem a jeho stvorenie volá naspäť k Nemu. V človeku sa tak stretá naturálne s duchovným, minulosť s budúcnosťou, konečnosť s večnosťou.

Haiku XXV

OPERÁCIA
Lebka - škrupina,
Smútok je vnútri skrytý.
Vylúpnem city.