15 júna 2014

Nech žijú stredoškolskí amatéri

Podľa oficiálnych zistení Štátnej školskej inšpekcie, ktoré držím v rukách, pri prijímacích skúškach 2014 nedodržali zákon aj tieto stredné školy, resp. pochybili ich riaditelia:
Gymnázium P. de Coubertina Piešťany
SPŠ elektrotechnická Piešťany
SOŠ drevárska Topoľčany
SOŠ obchodu a služieb Topoľčany
Gymnázium, Ul. 17. novembra Topoľčany
SOŠ polytechnická Nitra.

Všetci riaditelia boli (podľa vyjadrenia ŠŠI) upozornení na svoje pochybenie.
Blahoželám uvedeným školám k profesionálne odvedenej prácičke.

Žiadne komentáre: