26 júla 2014

George R. R. Martin: Hra o tróny

Rozsiahly román je prvý z niekoľkodielneho cyklu s názvom Pieseň ľadu a ohňa. Dej je zasadený do prostredia fiktívneho kontinentu (Westeroth) s ľudským obyvateľstvom a kultúrou zodpovedajúcou stredoveku so starovekými prvkami v myslení a náboženstve.
Príbeh sa odvíja v kontexte zápasu o moc medzi najmocnejšími rodmi a lordami Západozeme, sporu o následníctvo trónu, nebezpečenstva krvavého návratu predchádzajúcej dynastie z exilu. Nechýbajú zákulisné machinácie, korupcia, zrady, prospechárstvo a úkladné vraždy. Zdá sa, že konflikty sa vyhrocujú, a udalosti tak smerujú k veľkým zmenám v politickej štruktúre krajiny i v živote obyčajných obyvateľov.
Protipólom zrady a sebectva je predstava cti a povinnosti, ktoré majú patriť k cnostiam vznešeného šľachtica. Logicky ich autor pripisuje kladným postavám, ktoré posiela do stretu s hodnotami moci a bohatstva.
Prostredie je zaujímavé a príťažlivé využitím fantasy a mytologických prvkov od mágie až po tajomné, starobylé zlo, ktoré čaká na svoju príležitosť za múrom na ďalekom severe.
Varovanie pred blížiacimi sa katastrofánymi zmenami znie v hesle rodu Starkov zo Zimohradu: "Zima prichádza."

Žiadne komentáre: