28 októbra 2014

Podobenstvo o vladárovi

Žil vladár, ktorý oplýval bohatstvom aj mocou. No postihla ho choroba, ktorá ho obrala o radosť i potešenia, ktoré prináša život. I dal povolať k sebe mudrcov z rôznych častí svojej krajiny, aby ho vyliečili. Prišlo teda k nemu sedem múdrych, aby odohnali od neho neduh svojím umením a vedomosťami.
Prvý z nich takto prevravel k svojmu vladárovi: "Prinášam ti tento kalich so vzácnym liekom, ktorý dozaista vylieči tvoje ťažkosti. No chráň sa ochutnať z nápojov týchto ostatných liečiteľov, čo sem za tebou prišli, lebo ti istotne prinesú smrť."
Rovnako však hovoril každý z nich, chválil svoje lieky, no varoval vládcu pred užitím nápojov tých druhých.
Avšak siedmy prehovoril takto: "Môj pane, ani jeden z týchto tu neochutnal svoj liek svojím jazykom, ani ho nevyskúšal na svojom tele, ba ani nikdy na vlastné oči nevidel jeho skutočný účinok. Rozprávajú to, čo počuli zo starých príbehov a našli v pradávnych knihách, hoci odvtedy sa múdrosť a poznanie človeka mnohonásobne rozmnožili. Ani jeden teda nemá skutočnú istotu, že jeho liek ťa ochráni, skôr sa zdá, že ti ich medicína otrávi telo."
Pán sa vtedy na nich pozrel prísnym pohľadom a tí šiesti sklonili hlavy a priznali, že reč siedmeho je pravdivá.
Tu vladár vstal a takto k nim prehovoril: "Čo sa urobí s človekom, ktorý veril, že inému dáva truhlicu zlata, no neprevedčil sa, či v ňom nedrieme zmija? A aký osud čaká toho, kto podal priateľovi čašu s vínom, no neochutnal, či v ňom nie je jed? Ako odmeniť tých, čo posielajú sluhov s darmi, no nemajú istotu, že to nie sú vrahovia s pripravenými dýkami?
Tu vydal šiestich mudrcov na smrť, lebo sa proti nemu previnili. Siedmemu však riekol: "Hoci sám si slepý, odhalil si aj mne moju tmu, a teraz viem, že všetci  sme nevidomí rovnako ako ty i tamtí šiesti, ktorí však nevedeli o svojej slepote. Veru hovorím vám všetkým, odteraz nebudete veriť v žiadneho boha, ktorého ste nevideli, a vyženiete každého jeho kňaza alebo proroka spomedzi seba. Lebo uctievali, koho nevideli, a verili tomu, čo neokúsili. A navzájom sa preli s prorokmi a kňazmi iných bohov o svojej jedinej pravde a jedinom pravom bohu.

20 októbra 2014

Podobenstvo o roľníkovi

Žil v istom kraji roľník. A pretože polia mal plodné a počasie prialo jeho úrode, cítil veľkú spokojnosť a takto si v duchu hovoril: „Aké úžasné je, že slnko posiela človeku svoje lúče, aby ho zohrialo, zem očakáva hospodárovu prácu, aby sa mu stonásobne odvďačila, a nočná obloha žiari nebeskými svetlami, aby ho potešila krásou hviezd.“
A stalo sa, že roľník od blaženosti a príjemného tepla zaspal. Vo sne počul mohutný hlas, ktorý k nemu prehovoril takto: „Blázon nad bláznov! O sto rokov nebude ani teba, ani tvojich potomkov, ba ani jedného živého človeka na celom svete. Prestane snáď Slnko ďalej posielať svoje lúče a obdobia v roku sa nebudú striedať? Opustí hádam Mesiac Zem a hviezdy svoje dráhy? Hovorím ti, nič z toho sa nestane, hoci by všetci ľudia v tejto chvíli zahynuli.
Lebo čo znamená človek pre slnko a čo sú jeho túžby oproti večnosti hviezd? Vždy bude menší ako zrnko prachu vedľa cesty, bezvýznamnejší ako vlnka v oceáne, zbytočnejší ako vyschnutý list pod stromom.  Ľudia sa zrodili a pominú, no svet je. Tak stojíš proti svetu ako časnosť voči večnosti, ako smietka utopená v nekonečne.“

18 októbra 2014

Podobenstvo o levici

Prijmite toto podobenstvo:
Na istom mieste žila levica vo svojom brlohu. I vrhla dve mláďatá, samca a samicu. Starala sa o ne s trpezlivosťou a pravidelne vychádzala na lov, aby tak udržala potomstvo i samú seba pri sile. Nevenovala preto pozornosť ani slonom, ani krokodílom, ba ani iným levom, lebo hľadela len na svoje mladé a dostatok potravy pre ne.
I stalo sa jedného dňa, že bola opäť na love, keď sa k brlohu prikradol hladný leopard, malého samčeka schytil do papule, odvliekol kamsi do krovia, roztrhal ho a dosýta sa najedol.
No levica, vrátiac sa späť, ihneď videla, že jedno levíča chýba, a zacítila pach leoparda. V strašnej zúrivosti zanechala druhé mláďa samotné a vydala sa po jeho stope.
Leopard, konečne nasýtený, poľavil v ostražitosti a neucítil včas prítomnosť nepriateľa. Striehnuca levica vyskočila z krovia a jediným cvaknutím smrtiacich zubov mu otvorila hrdlo. A hltavo pila striekajúcu krv, až ňou bola celá zafarbená, a potešene sledovala posledné kŕče v bolestiach zomierajúceho zvieraťa.
I odvtedy vždy, keď našla stopu leoparda, vynaložila všetky svoje sily, aby ho našla a zabila, spomenúc si na svoje mŕtve mláďa. A žiaden dravec ani iné zviera, neohrozilo viac jej potomstvo.

A preto vám hovorím, nenáviďte svojich nepriateľov z celej hĺbky svojej duše až do krajnosti. Zabráňte im, aby vám ublížili alebo ohrozili tých, ktorých milujete a zničte ich vopred. Ak vám však už uškodili, pomstite sa im stonásobne, aby už ani oni, ani iní nepomysleli na to, dotknúť sa vášho  života. Postarajte sa, aby už dopredu vedeli, že sa nezastavíte pred ničím a urobíte čokoľvek z lásky k sebe a svojim milovaným.