18 októbra 2014

Podobenstvo o levici

Prijmite toto podobenstvo:
Na istom mieste žila levica vo svojom brlohu. I vrhla dve mláďatá, samca a samicu. Starala sa o ne s trpezlivosťou a pravidelne vychádzala na lov, aby tak udržala potomstvo i samú seba pri sile. Nevenovala preto pozornosť ani slonom, ani krokodílom, ba ani iným levom, lebo hľadela len na svoje mladé a dostatok potravy pre ne.
I stalo sa jedného dňa, že bola opäť na love, keď sa k brlohu prikradol hladný leopard, malého samčeka schytil do papule, odvliekol kamsi do krovia, roztrhal ho a dosýta sa najedol.
No levica, vrátiac sa späť, ihneď videla, že jedno levíča chýba, a zacítila pach leoparda. V strašnej zúrivosti zanechala druhé mláďa samotné a vydala sa po jeho stope.
Leopard, konečne nasýtený, poľavil v ostražitosti a neucítil včas prítomnosť nepriateľa. Striehnuca levica vyskočila z krovia a jediným cvaknutím smrtiacich zubov mu otvorila hrdlo. A hltavo pila striekajúcu krv, až ňou bola celá zafarbená, a potešene sledovala posledné kŕče v bolestiach zomierajúceho zvieraťa.
I odvtedy vždy, keď našla stopu leoparda, vynaložila všetky svoje sily, aby ho našla a zabila, spomenúc si na svoje mŕtve mláďa. A žiaden dravec ani iné zviera, neohrozilo viac jej potomstvo.

A preto vám hovorím, nenáviďte svojich nepriateľov z celej hĺbky svojej duše až do krajnosti. Zabráňte im, aby vám ublížili alebo ohrozili tých, ktorých milujete a zničte ich vopred. Ak vám však už uškodili, pomstite sa im stonásobne, aby už ani oni, ani iní nepomysleli na to, dotknúť sa vášho  života. Postarajte sa, aby už dopredu vedeli, že sa nezastavíte pred ničím a urobíte čokoľvek z lásky k sebe a svojim milovaným.

Žiadne komentáre: