28 októbra 2014

Podobenstvo o vladárovi

Žil vladár, ktorý oplýval bohatstvom aj mocou. No postihla ho choroba, ktorá ho obrala o radosť i potešenia, ktoré prináša život. I dal povolať k sebe mudrcov z rôznych častí svojej krajiny, aby ho vyliečili. Prišlo teda k nemu sedem múdrych, aby odohnali od neho neduh svojím umením a vedomosťami.
Prvý z nich takto prevravel k svojmu vladárovi: "Prinášam ti tento kalich so vzácnym liekom, ktorý dozaista vylieči tvoje ťažkosti. No chráň sa ochutnať z nápojov týchto ostatných liečiteľov, čo sem za tebou prišli, lebo ti istotne prinesú smrť."
Rovnako však hovoril každý z nich, chválil svoje lieky, no varoval vládcu pred užitím nápojov tých druhých.
Avšak siedmy prehovoril takto: "Môj pane, ani jeden z týchto tu neochutnal svoj liek svojím jazykom, ani ho nevyskúšal na svojom tele, ba ani nikdy na vlastné oči nevidel jeho skutočný účinok. Rozprávajú to, čo počuli zo starých príbehov a našli v pradávnych knihách, hoci odvtedy sa múdrosť a poznanie človeka mnohonásobne rozmnožili. Ani jeden teda nemá skutočnú istotu, že jeho liek ťa ochráni, skôr sa zdá, že ti ich medicína otrávi telo."
Pán sa vtedy na nich pozrel prísnym pohľadom a tí šiesti sklonili hlavy a priznali, že reč siedmeho je pravdivá.
Tu vladár vstal a takto k nim prehovoril: "Čo sa urobí s človekom, ktorý veril, že inému dáva truhlicu zlata, no neprevedčil sa, či v ňom nedrieme zmija? A aký osud čaká toho, kto podal priateľovi čašu s vínom, no neochutnal, či v ňom nie je jed? Ako odmeniť tých, čo posielajú sluhov s darmi, no nemajú istotu, že to nie sú vrahovia s pripravenými dýkami?
Tu vydal šiestich mudrcov na smrť, lebo sa proti nemu previnili. Siedmemu však riekol: "Hoci sám si slepý, odhalil si aj mne moju tmu, a teraz viem, že všetci  sme nevidomí rovnako ako ty i tamtí šiesti, ktorí však nevedeli o svojej slepote. Veru hovorím vám všetkým, odteraz nebudete veriť v žiadneho boha, ktorého ste nevideli, a vyženiete každého jeho kňaza alebo proroka spomedzi seba. Lebo uctievali, koho nevideli, a verili tomu, čo neokúsili. A navzájom sa preli s prorokmi a kňazmi iných bohov o svojej jedinej pravde a jedinom pravom bohu.

Žiadne komentáre: