25 novembra 2014

Haiku LII

SEBAPOZNANIE
V jasnom zrkadle
sa ilúzie stratia,
len šok zo seba.

Žiadne komentáre: