17 novembra 2014

Haiku XLVII

NA POKRAJI
Potichu vábi,
sľubuje sa mi v spánku,
dáva tajné nič.

Žiadne komentáre: