06 novembra 2014

Podobenstvo o bratoch

V zemi s úrodnými poliami a bohatými pastvinami žili štyria bratia, ktorí sa starali o veľké stádo oviec. Jeden ich dojil a poctivo pásol na najlepších lúkach, druhý pravidelne strihával ich jemnú vlnu, tretí vyrábal z nadojeného mlieka pokrmy najlahodnejšej chuti. Štvrtý nepracoval s nimi, ale chodil do mesta, aby predal vlnu a jedlá, ktoré jeho bratia vyrobili. A tak sa vracal späť k nim s neveľkým vreckom peňazí a boli spokojní, že ich práca uživí a prináša aspoň skromné ovocie.
Niekedy sa však stalo, že mince mohli i odložiť, lebo ich bolo viac, ako nevyhnutne potrebovali, aby si po čase kúpili skromný spoločný domček, ktorý bude odmenou za ich pot a námahu a bude chváliť ich počestnosť a pracovitosť. A tešili sa spoločne, že ich majetok rastie.
No jedného dňa, keď hľadel na kôpku peňazí, si štvrtý brat povedal: "Celé dni sa snažím predať našu vlnu a pokrmy z mlieka, namáham sa každý deň mimo domova, nemám odpočinku a nemôžem sa zastaviť na jednom mieste, aby som našiel dosť kupcov pre náš tovar. Veru, bezo mňa by bratia zbytočne robili, lebo by nikdy svoj tovar nepredali a nemali by z neho nijakého úžitku. Či nie je moja úloha spomedzi nich najdôležitejšia, moja práca najtvrdšia a moja námaha najužitočnejšia? Nezaslúžim si vari ja väčší podiel z majetku ako títo ostatní, ktorí by neboli ničím, ak by som ich ja opustil?"
I vzal nádobu s mincami a odobral z nej tri štvrtiny, lebo natoľko si cenil svoju prácu. Potom vzal svoje veci a opustil svojich bratov navždy. V cudzom kraji potom kúpil za peniaze dom, oženil sa a spokojne žil so svojou rodinou rozmnožujúc svoj majetok stále viac. A jeho svedomie bolo spokojné, lebo si vždy vravel, že si vzal spravodlivý podiel, ktorý prislúchal jeho dôležitosti.
Ostatní bratia však treli núdzu, lebo nevedeli, komu predať svoj tovar, ba prišli aj o to, čo im ešte zostalo. Boli akoby prekliati. Spolu s biedou prišli neduhy a nedostatok všetkého druhu, lebo utrpenie sa chudobe nevyhýba. A tak prespávali už len v starom prístrešku, keď väčšinu oviec stratili pre choroby a divú zver. Až napokon museli pracovať za nespravodlivo nízku mzdu pre bohatých a nezriedka i žobrať. A tak si ich v zúfalstve a sklamaní postupne ponachádzala smrť.

Žiadne komentáre: