11 januára 2015

Haiku LXIV

OTÁZKA
Zúfalstvo, údiv,
výčitka, žiadosť, prosba:
Prečo práve ja?

Žiadne komentáre: