24 februára 2015

21 februára 2015

19 februára 2015

17 februára 2015

Haiku LXXIX

ĽÚBOSTNÉ HAIKU
Si šťastná hviezda
s láskavou tvárou krásy,
neha má tvoj hlas.

16 februára 2015

14 februára 2015

12 februára 2015

Haiku LXXII

OBVINENIE
Zdravý rozum vždy,
keď sa mám správať múdro,
náročky zmĺkne.

11 februára 2015

10 februára 2015

09 februára 2015

05 februára 2015

Haiku LXV

NEPRESNÉ HODINKY
Rozhlas hlási čas.
Zas pár minút života
zmizlo mi len tak.

02 februára 2015

Prečo nejdem hlasovať v referende 7.2.

...lebo toto referendum je nástrojom, politickou zbraňou, boja kresťanov proti ideovým a etickým alternatívam v spoločnosti.
Kresťanstvo vždy neznášalo a obávalo sa alternatív v svetonázore, v spôsobe života, v etike, v teológii...
Tento strach bol a je oprávnený, lebo pre dogmatiku je vždy hrozbou alternatíva, ktorá existuje paralelne s ňou. Ukazuje teda aj inú cestu, aj inú možnú pravdu, aj iné poňatie dobra atď.
Alternatíva dogmatiku spochybňuje, lebo manifestuje, že existujú iné možnosti chápania sveta. Z kresťanstva sa tak stáva iba jedno náboženstvo z mnohých, kresťanský Boh jeden z kolektívu božstiev. Možnosť, že Ježiš Kristus bol iba jeden z vizionárov, iba zakladateľ ďalšieho náboženstva, je prinajmenšom znepokojujúca.
Dnes tvoria kresťania necelú tretinu svetovej populácie. To znamená, že väčšina ľudí na Zemi považuje kľúčové kresťanské pravdy za omyl alebo lož. Človek a náboženstvo existujú prinajmenšom dvestotisíc rokov, kresťania sú tu iba dve tisícročia.
Predstava, že kresťanský svetonázor je vo svete od nepamäti v menšine, že tzv. zjavené pravdy kresťanstva sú tu mikroskopicky krátko, že drvivá väčšina ľudí v Krista ako Boha neverila a  neverí, môže pôsobiť nielen ako spochybnenie náboženstva, ale aj ako zničujúca sila pôsobiaca proti jeho autorite.
Tak, ako židia v blízkosti boli kresťanom nepríjemní, lebo demonštrovali možnosť, že kresťanské náboženstvo je omyl kolosálnych rozmerov (alebo lož), tak sú nepríjemní aj homosexuáli v susedstve, lebo ukazujú úplne inú alternatívu etiky v sexualite, ktorú kresťanstvo nedokáže tolerovať ako rovnocennú, lebo je preň hriehom, protivením sa božiemy plánu s človekom.
A tak sa referendum stáva zbraňou proti homosexuálom, proti sexualite vôbec, proti alternatívnej etike ako takej.
A ja bojovať proti homosexuálom, proti slobode voľby spôsobu života, pod zástavami dogmatizmu a intolerancie nebudem.