12 februára 2015

Haiku LXXII

OBVINENIE
Zdravý rozum vždy,
keď sa mám správať múdro,
náročky zmĺkne.

Žiadne komentáre: