14 februára 2015

Haiku LXXIV

ÚMERNOSŤ
Máš veľa známych?
Máš kopu ľudí, ktorí
ťa využijú.

Žiadne komentáre: