21 februára 2015

Haiku LXXXI

UČITEĽOVI
Aj keď ťa nútia,
nerob z kravy doktorku,
z hoväda sudcu.

Žiadne komentáre: