03 apríla 2015

Haiku XCII

PÔST
Ak neprestrieš stôl,
prestri mi aspoň posteľ
Dnes len rozjímam

Žiadne komentáre: