15 januára 2016

Haiku CXXIV

PARAZIT
Neoral, nežal,
no zbožne všetkým kázal,
ako sa má žiť.

Žiadne komentáre: