15 februára 2016

12 februára 2016

Haiku CXXX

HĽA, ČLOVEK
Strach, hnev, múdrosť, hriech
V hlave elektrická sieť
Molekuly štiav