31 marca 2016

Haiku CXLIV

PO VOĽBÁCH
Zahrabte niekto
politické mŕtvoly,
už príliš páchnu.

Žiadne komentáre: