29 júna 2016

Haiku CLXIII

VÝBORNÝ KOLEKTÍV
Osieraj druhých
(v záujme dobrých vzťahov)
len za ich chrbtom.

Žiadne komentáre: