26 decembra 2010

Eva Kačírková - Dívka v zrcadle

"Býval to komunista se vším všudy a podívejte se na něho dneska."
"Říkáte, býval?"
"To jsem řek? Spletl jsem se, jelikož bolševizmus není přesvědčení, nebo politická příslušnost, nýbrž nátura. Dobrý bolševik - studený bolševik," prohlásil Bob nelístostně, "jenže oni hned tak nevymřou. A pořád mají své dlouhé prsty všude."

25 decembra 2010

Neviditeľní, ružoví jednorožci

"Neviditeľní, ružoví jednorožci sú bytosti s veľkou duchovnou mocou. Vieme to podľa toho, že sú schopní byť zároveň neviditeľní aj ružoví. Tak, ako aj v iných náboženstvách, je viera v neviditeľných, ružových jednorožcov založená aj na logike, aj na viere. Veríme, že sú ružoví, na základe logiky vieme, že sú neviditeľní, pretože ich nemôžeme vidieť."


"Ak cítite povinnosť ostatných vyvracať vaše tvrdenie, namiesto toho, aby ste ho sami dokazovali, čo tak vyvrátiť existenciu neviditeľných, ružových jednorožcov?"


Voľný preklad zdrojov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_Pink_Unicorn#
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A18592815

24 decembra 2010

Russellova kanvica

Mnohí ortodoxní vravia, ako keby bola práca skeptikov vyvrátiť dogmy a nie úloha dogmatikov dokázať ich. To je, samozrejme, chyba.
Keby som tvrdil, že medzi Zemou a Marsom krúži po eliptickej dráhe porcelánová čajová kanvica, nikto by nebol schopný vyvrátiť moje tvrdenie, ak by som dodal, že je príliš malá, aby ju objavili aj naše najvýkonnejšie teleskopy.
Ak by som však tvrdil, že kvôli nevyvrátiteľnosti tvrdenia jej existencie sa o nej nesmie pochybovať, hovoril by som nezmysly.
Ak by však existencia takejto kanvice bola potvrdená starodávnymi knihami, učila sa ako posvätná pravda každú nedeľu a vštepovala sa do mysle detí v škole, váhanie vo viere v jej existenciu by sa považovalo za znak výstrednosti a odporúčanie do pozornosti psychiatra v osvietenej dobe alebo inkvizítora v predošlej dobe.


Z článku Bertranda Russella Is There a God? (voľný preklad - M.G.)

"Many orthodox people speak as though it were the business of sceptics to disprove received dogmas rather than of dogmatists to prove them. This is, of course, a mistake. If I were to suggest that between the Earth and Mars there is a china teapot revolving about the sun in an elliptical orbit, nobody would be able to disprove my assertion provided I were careful to add that the teapot is too small to be revealed even by our most powerful telescopes. But if I were to go on to say that, since my assertion cannot be disproved, it is intolerable presumption on the part of human reason to doubt it, I should rightly be thought to be talking nonsense. If, however, the existence of such a teapot were affirmed in ancient books, taught as the sacred truth every Sunday, and instilled into the minds of children at school, hesitation to believe in its existence would become a mark of eccentricity and entitle the doubter to the attentions of the psychiatrist in an enlightened age or of the Inquisitor in an earlier time"

10 júla 2010

Ondrej Dostál o SNS

"Neviem, koho napadlo, že by SNS mala obsadzovať post predsedu Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ale rozhodne to nepovažujem za dobrý nápad. Považujem to za pokus o nepodarený vtip. Politická strana, ktorej hlavnou agendou je vyvolávanie konfrontácie v slovensko-maďarských vzťahoch, politická strana, ktorá sa neštíti vyvolávania národnostnej a etnickej neznášanlivosti, by v tomto parlamente mala obsadiť post predsedníčky Výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny?

Nehnevajte sa, ale takýto návrh naozaj nemôžem podporiť. Ja plne rešpektujem právo opozície nominovať svojich ľudí do čela parlamentu a parlamentných výborov, ale tento návrh je niečo také, ako keby za šéfa ÚPN chceli nominovať Vasiľa Biľaka alebo keby sme chceli spraviť riaditeľom protialkoholickej liečebne Jána Slotu. Čiže opakujem, budem hlasovať za všetky ostatné návrhy, ktoré predložila opozícia, ale za tento hlasovať nebudem. Ďakujem"

Ondrej Dostál - NR SR 08.07.201004 júla 2010

Mikolaj prepadol, reparát sa nekoná


Po štyroch rokoch pôsobenia zanecháva Mikolaj regionálne školstvo v katastrofálnom stave. Rozhodne nebol prvým neschopným človekom na poste ministra školstva, svojím škodlivým pôsobením však prekonal svojich predchodcov. Po štyroch rokoch ministrovania a zbabranej „reformy“ zanechal takýto sumár:

-chaos pri vydávaní vysvedčení v školskom roku 2008/2009
-permanentne chýbajúce učebnice (niektoré viac ako rok)
-ešte stále chybná školská dokumentácia (chybné klasifikačné záznamy a výkazy)
-kozmetická reforma obsahu predmetov
-amatérsky spracované osnovy zo slovenského jazyka pre 2. st. ZŠ
-zavedenie 2. cudzieho jazyka na ZŠ v počte 1 hod./týždeň
-nezmyselné odmeňovanie učiteľov podľa odsedených školení
-nadmerná byrokracia a papierovanie, ktoré nemajú praktický význam
-úniky zadaní testov Monitora 9 a maturít

Školáci, ktorí neprospejú, dostanú možnosť opravnej skúšky alebo si ročník zopakujú. Mikolaj, ktorý žalostne zlyhal a fatálne poškodil slovenské regionálne školstvo, snáď takúto možnosť (našťastie) nedostane.

21 apríla 2010

Epos o Gilgamešovi

Já pro Enkidua, přítele svého, pláču,
jak plačka naříkám hořce.

Sekero mé paže, oporo mé ruky,
meči opasku mého, štíte, jenž jsi byl přede mnou,
múj sváteční oděve, roucho mé radosti.

Enkidu, příteli múj,
jaký to spánek je, jenž se tě zmocnil,
zachmuřen jsi a už mně neslyšíš,
na lože vznešené uložím tebe,
na lože pocty uložím tebe.

11 apríla 2010

Elena Antalová: Podobizeň

-Druhé pištia od šťastia. A ja nie?
-Keď je kľúčom krása... Nezvykla si si?
-Dokedy vydrží? Boh pamätá aj na nepekných.
-Na nebesiach možno. Tu panuje krása a peniaz. Zvykni si!
-Nezvyknem si. Nikdy!
-Škoda ti je kvíliť za ničím. Treba sa zmieriť s tým, že ti nie je súdené žiť v rozprávke!
-Od rozprávky som ďaleká, ale čo si srdce z hrude vytrhnem?!
-Dá sa aj ináč...
-Len ako?!

Peter Gregor: Prosím vás, inšpektor, nenechajte ma zomrieť

-Mám strach opustiť niečo, s čím nie som spokojný, čo sa mi v podstate hnusí, lebo sa bojím, že by som o to vlastne prišiel. No ale, našiel by som niečo nové.
-Pozor, Jonáš, pozor, to zase nie je také isté.
-Veď to. Práve preto sa bojím

29 marca 2010

Čo je SNS, čo je HZDS? A kde to vlastne žijeme?

"Áno, berú od 15 do 30 percent zo štátnych vecí aj z európskych vecí. Viem, čo hovorím a prečo to hovorím.Presiahlo to isté hranice aj keď nebudem dneska menovať osoby. Ale nie je tam moja strana a sme vo vláde tri. Nieto takéto poznatky o Smere. Zostáva jeden. Veľa ľudí o tomto vie. Ide, všetky prípady verejného obstarávania z dotačných činností, keď idú na percentá. Dáš, dostaneš, nedáš, nedostaneš."
(Vladimír Mečiar o korupcii SNS vo verejnom obstarávaní - 26.3.2010)


„Sú to bludy. Nech nerozpráva nepravdy o SNS a nech povie, čo robí so svojimi kunšaftmi. Nech povie o kauze Veľký Slavkov."
(Ján Slota - 26.3.2010)

"Hovorí to majiteľ Elektry..."
(Anna Belousovová - 26.3.2010)

08 marca 2010

A Zlatú malinu získava...

...za najhorší herecký výkon:

Anna Belousovová - De Facto - 05.03.2010
"Teraz som tu ja! Teraz si to rozdajte so mnou!"
Hystéria v najkoncentrovanejšej podobe, z ktorej žalúdok vylieza krkom.

26 januára 2010

Mikolajovo odpočítavanieUčebnica slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ meškala 407 dní.
Učebnica literárnej výchovy pre 5. ročník ZŠ meškala 568 dní.

Učebnica slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ meškala 143 dní.
Učebnica literárnej výchovy pre 6. ročník ZŠ mešká 301 dní. (posledná aktualizácia 30.6 2010)

Stav učebníc v našej škole k 8.9.2009 (začiatok vyučovania v školskom roku 2009/2010):
5. ročník - biológia, občianska náuka, hudobná výchova
6. ročník - nič