24 februára 2015

21 februára 2015

19 februára 2015

17 februára 2015

Haiku LXXIX

ĽÚBOSTNÉ HAIKU
Si šťastná hviezda
s láskavou tvárou krásy,
neha má tvoj hlas.

16 februára 2015

14 februára 2015

12 februára 2015

Haiku LXXII

OBVINENIE
Zdravý rozum vždy,
keď sa mám správať múdro,
náročky zmĺkne.

11 februára 2015

10 februára 2015

09 februára 2015

05 februára 2015

Haiku LXV

NEPRESNÉ HODINKY
Rozhlas hlási čas.
Zas pár minút života
zmizlo mi len tak.