21 novembra 2014

18 novembra 2014

17 novembra 2014

07 novembra 2014

Haiku XLVI

PRE KATOLÍCKU UNIVERZITU
Svedomie s pravdou
nenápadne zahodíš
pred kôpkou mincí.