12 októbra 2017

17 júna 2017

03 mája 2017

23 apríla 2017

22 apríla 2017

25 februára 2017

24 januára 2017

23 januára 2017

Haiku CLXXIX

BEZ BUDÚCNOSTI
Nevítam ráno,
nehľadám už cestu vpred,
len v ústrety hmlám.