25 septembra 2011

Dríst č. 20

"SNS sa však boja nevzdá, budeme sa usilovať o to, aby niekto, ako pán Duray, ktorý si dovolí štátotvornú stranu, ktorá už 140 rokov jednoznačnou líniou obhajuje ako jediná na Slovensku národnoštátne záujmy, označiť za fašistickú, za to niesol aj tie najvyššie dôsledky. Jeho správanie je nehorázne, musí zaň niesť zodpovednosť," zdôraznil Slota.


Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6069185/duray-sa-odvolal-proti-exekucii.html#ixzz1YzubROCv

Ak Slota jediný obhajuje naše národno-štátne záujmy, tak to máme úžasnú perspektívu... (poz. MG)

22 septembra 2011

Eugène Labiche: Cesta pána Perrichona

DANIEL SAVARY: Spáchali ste jednu neodpustiteľnú chybu
ARMAND DESROCHES: Akú?
DANIEL SAVARY: Veľmi rád preukazujete ľuďom dobrodenie. To je nešťastná vášeň.
ARMAND DESROCHES: Ale choďte!
DANIEL SAVARY: Nie, verte mi, Armand. Som trochu starší ako vy a skúsenejší vo veciach tohto sveta. Kým si zaviažete nejakého človeka vďačnosťou, zistite si napred, či nie je to hlupák.
ARMAND DESROCHES: Prečo?
DANIEL SAVARY: Pretože hlupáci nie sú schopní dlho znášať bremeno toho, čo nazývame vďačnosťou. Ba sú aj chytrí ľudia, ktorí sú tak jemnej povahy, že...
ARMAND DESROCHES: Len rozvádzajte ďalej svoj paradox.
DANIEL SAVARY: No tak, chcete príklad? Pán Perrichon. Dovoľte, aby som ho zaradil do kategórie druhej – medzi ľudí bystrých. Nuž a teda na vás pán Perrichon tak trochu zanevrel.
ARMAND DESROCHES: Obávam sa, že máte pravdu.
DANIEL SAVARY: A predsa je jasné, že ste mu zachránili život. Vy myslíte, že táto spomienka vyvolá v jeho mysli obraz obetavého činu? Ale kdeže! Pripomína mu tri veci. Za prvé, že sa nevie nosiť na koni. Za druhé, že bolo chybou pripäť si ostrohy napriek tomu, že ho jeho žena varovala. A za tretie, že padol a zosmiešnil sa medzi ľuďmi.
* * *
DANIEL SAVARY: Menovaný Perrichon vás nenávidí. Vaša prítomnosť ho uráža. Je vám zaviazaný vďakou, cíti sa vám podriadený. Ponižujete toho človeka, priam ho drvíte svojou osobou a prítomnosťou.
ARMAND DESROCHES: Ale to je nevďačnosť!
DANIEL SAVARY: Nevďačnosť je jednou obmenou pýchy.

Le Voyage de monsieur Perrichon
Eugène Labiche

18 septembra 2011

Čo vlastne učitelia chcú

K školskému roku 2011/2012 pracuje v školstve približne 125 000 zamestnancov. Z toho cca. 80 tisíc tvoria pedagogickí a cca. 40 tisíc nepedagogickí zamestnanci.
Keďže odborári chcú zlepšiť finančnú situáciu aj pedagogických, aj nepedagogických zamestnancov, môžeme si ľahko vypočítať náklady rozpočtu verejných financií na zvýšenie platov.

Ak by sme žiadali priemerné zvýšenie platov všetkých zamestnancov v školstve o 100€ náklady na rozpočet budú o 150 mil. eur vyššie podľa počtov 125000 zamestnancov x 100€ x 12 mesiacov.

Ak by sme žiadali priemerné zvýšenie platov všetkých zamestnancov v školstve o 150€ náklady na rozpočet budú o 225 mil. eur vyššie podľa počtov 125000 zamestnancov x 150€ x 12 mesiacov.

Zdá sa však, že len málo učiteľov tieto čísla pozná a už vôbec sa nezaujímajú o to, ako ich štát získa a najmä vráti. Lebo štátny dlh sa na konci roka zrejme nebezpečne priblíži takmer 50% HDP. Pritom Slovensko bolo až na 28. mieste krajín OECD v pomere HDP na jedného obyvateľa so sumou 16000 $. Zároveň však v roku 2008 malo 7. najnižšie daňové zaťaženie vzhľadom na HDP z krajín OECD. Nový dlh v tomto roku bude zrejme dosahovať až k 4 mld. €.

11 septembra 2011

Prečo nepôjdem na protestné zhromaždenie odborárov 13. 9. 2011

Lebo:
1.  výdavky verejných financií sú rozpočtované na 26,8 mld. €, ale  príjmy len 23,3 mld. € (saldo si iste vyráta každý sám)
2. v tomto roku sa každý občan zadlžil o ďalších cca. 600 €
3. HDP SR sa predpokladá vo výške 70 mld. € a celkový dlh SR tvorí 32 mld. €, t.j. 46% HDP a 6100 € na jedného obyvateľa.
4. máme 14% nezamestnanosť a vysoký tlak na verejné výdavky 
5. nemecká ekonomika spomalila rast HDP (v poslednom kvartáli 2011 sa dokonca predpokladá prepad) a slovenský priemysel preto obmedzuje výrobu, teda nezamestnanosť sa bude pravdepodobne zvyšovať, a teda aj tlak na výdavky verejných financií, pričom príjmom hrozí nový výpadok
6. zvyšovanie verejného dlhu prinesie len ďalšie reštrikcie v oblasti verejných výdavkov, čiže splnenie požiadaviek by sme v konečnom dôsledku zaplatili my - bežní občania
7. som vzdelaný človek a viem rozmýšľať nad svojím platom aj v kontexte vývoja ekonomiky SR a nielen objemu svojej peňaženky
8. odborári ZRADILI učiteľov a MLČALI vtedy, keď sa prijímala unáhlená reforma, ktorá nepriniesla takmer nič pozitívne, keď minister obviňoval z chaosu v školstve „hlúpe“ učiteľky a nezodpovedné školy, keď bol prijatý zákon o pedagogických zamestnancoch s nezmyselným konceptom platenia učiteľov  podľa absolvovaných školení...kde bol vtedy pán Gašperan – zradca slovenských učiteľov? Lebo kvalita práce nezáleží len na výške konta, ale predovšetkým na kvalite podmienok v školstveDodatok - 12. 9.:
Slovensko kráča k stagnácii (ak nie k recesii), ale mnohí z nás dovidia len do vlastnej peňaženky.
Citujem:
Informácia Národnej banky Slovenska k situácii v eurozóne a nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu situácie z 9.9.2011
Reforma fiškálneho rámca (konsolidácia verejných financií; zákon o rozpočtovej zodpovednosti - výdavkové limity, dlhová brzda, nezávislá fiškálna rada, sankcie; striktné pravidlá pre hospodárenie obcí miest a VÚC)
NBS víta zavedenie fiškálnych limitov a ambíciu vyrovnaných centrálnych, ako aj miestnych rozpočtov v čo najkratšom časovom horizonte.


Mesačný bulletin NBS, júl 2011 - Zhrnutie
23. 8. 2011
Hrubý domáci produkt eurozóny podľa rýchleho odhadu Eurostatu v 2. štvrťroku 2011 medziročne vzrástol o 1,7 % (v 1. štvrťroku 2011 o 2,5 %) a medzikvartálne o 0,2 % (v 1. štvrťroku o 0,8 %).


Motory ekonomiky brzdia - Pravda 11.9. 2011
Príchod zlých časov očakávajú analytici na základe prepadu nemeckého Indexu ekonomickej aktivity. "Už na konci roka by malo prísť k výraznému spomaleniu až stagnácii priemyslu," vysvetlil Dereník. Vylúčený pritom nie je ani opätovný príchod recesie.
http://spravy.pravda.sk/motory-ekonomiky-brzdia-08t-/sk_ekonomika.asp?c=A110911_195818_sk_ekonomika_p23#ixzz1XiX6e62a


Dodatok - 14. 9.:
Školy sú dlhodobo podfinancované, peniaze sú nepochybne potrebné nielen na modernizáciu, ale na samotnú základnú údržbu školských zariadení.
Platy učiteľov sú neadekvátne, ak si uvedomíme ich zodpovednosť, psychickú náročnosť práce, požiadavky na tvorivosť a neustálu inováciu metód, vyrovnávanie sa s prebujnenou byrokraciou a neporiadkoch po tzv. reforme školstva.
Zásadne však nesúhlasím je NAČASOVANÍM protestov za výrazné zvýšenie množstva finančných prostriedkov na dobu, keď nie je jasné, či SR v budúcom roku dosiahne hospodársky rast a zvýšené množstvo financií, (ktoré v rozpočte nie sú a hrozí ďalší výpadok príjmov) nebude potrebné na sanáciu sociálnych dopadov. Ja sám si dobre uvedomujem, že už čakáme 10-20 rokov.

07 septembra 2011

John Lennon: Predstav si

Predstav si, že nie je žiadne nebo,
je to jednoduché, ak to skúsiš.
Pod nami žiadne peklo
a nad nami len obloha.
Predstav si, že všetci ľudia
žijú len pre prítomnosť.

Predstav si, že neexistujú štáty,
to nie je také ťažké.
Nič, za čo sa zomiera alebo zabíja
a ani náboženstva niet.
Predstav si, že všetci
žijú v mieri.

Možno povieš, že len snívam,
ale nie som jediný.
Dúfam, že raz sa k nám pridáš
a svet bude jednotný.

Predstav si svet bez majetkov,
začudujem sa, ak to dokážeš.
Bratstvo ľudí
bez chamtivosti a hladu.
Predstav si, že sa všetci
o svet podelíme.

Možno povieš, že len snívam,
ale nie som jediný.
Dúfam, že raz sa k nám pridáš
a svet bude jednotný.

(voľný preklad MG)Imagine


Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...


Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...


You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one


Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...


You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

05 septembra 2011

Jarek Nohavica: Hvězdy, vám už nevěřím

Z muzikálu Rómeo a Júlia na ľade
Rómeo sa v Mantove dozvedel o údajnej Júliinej smrti. V jeho monológu je hnev, sklamanie a beznádej zo straty milovanej, ktoré vyústia do jeho samovraždy. Hviezdy sú symbolom našich zradných snov, klamných predstáv o budúcnosti, lživej nádeje na šťastie (poz. - MG)


Rómeo:
Vy hvězdy proradné jak šíp
Vy hvězdy z nebeské výše
ach jak falešný byl váš slib
já věřil vám ve své pýše

Vše je lež pouhá lež
zrada chodí křížem kráž
to co ztratíš nenajdeš
co ti vrátí nehledáš

Vy hvězdy můžete za můj pád
Vy jež mi pálíte svíce
vám jsem uvěřil jedenkrát
vám neuvěřím už více

Láska hledá pevný bod
a pak smrt ji rozdělí
Osud hraje z černých not
marš pohřebního veselí

Já hvězdy vám už nevěřím
nevěřím
já nevěřím!

Julie!
Nevěřím!
Julie…!

04 septembra 2011

My sme národ holubičí alebo Pogrom na Židov v Topoľčanoch

Topoľčany 24. septembra 1945 – 47 zranených Židov - 15 ťažko


Pred 2. svetovou vojnou žilo v Topoľčanoch asi 3200 Židov. Z nich asi 500 prežilo holokaust a vrátilo sa do mesta. V meste sa začali šíriť fámy, že sa Židia chystajú prevziať miestnu cirkevnú školu, ktorá bola v tej dobe riadená katolíckymi mníškami, a nahradiť ich židovskými učiteľmi. Tiež sa hovorilo, že už zriadili pre židovské deti osobitnú triedu, v ktorej pošliapali krucifix a obrazy. Skupina ľudí, väčšinou žien, vtrhla do školy. Zhodou okolností práve v tej dobe v škole očkoval deti židovský doktor proti kiahňam. Niektoré očkované deti plakali a v niekoľkotisícovom slovenskom dave sa rozšírilo, že lekár deti očkuje jedom. Ľudia ho potom napadli a dobili. Keď sa tieto správy šírili ďalej, boli Židia, ktorých prichytili na ulici, bití holými rukami aj zbraňami. Potom Židov prepadávali v ich domoch. Židovský majetok bol vyplienený. Polícia si zavolala na pomoc vojakov, no mnohí z nich sa pridali k davu a pomáhali v rabovaní bytov a bití ich obyvateľov. Až ďalšia vojenská posila násilnosti ukončila.
Všetky správy, ktoré po meste kolovali, sa podľa vyšetrovania ukázali ako lživé. Všetko násilie bolo výsledkom výbuchu nenávisti väčšinového obyvateľstva.


Dr. Tiso, Holíč 16. august 1942.
"Že Slovákom židovský živel ohrozoval život, o tom netreba nikoho presviedčať. Bolo by ešte horšie, keby sme sa od nich neboli očistili...robili sme tak podľa príkazu božieho."

03 septembra 2011

Jarek Nohavica: Polibek Smrti

Z muzikálu Rómeo a Júlia na ľade:
Júlia sa odhodlá vypiť nápoj, ktorý má navodiť jej predstieranú smrť. Tragika textu spočíva v chlade a nevyhnutnosti smrti i v tom, že divák vie o márnosti Júliinej nádeje, ktorú vyslovuje v závere piesne. Tragédia je neodvratná, namiesto radostného stretnutia a šťastnej budúcnosti čaká milencov smrť (poz. MG)


Jak zvláštní ta tvář
mámivá, jde z ní zář.
Smrt v rouchu z hvězd
mě přišla svést...

Jsi lhůta vepsaná,
jedu krůpěj slíbaná,
jsi spadlé listí stromů,
má smrti má...

Jsi zázrak úžasný,
tichý úlek nad básní,
jsi útěk z pevných domů,
má smrti má...

Co čeká tam nás,
za tou velkou tmou,
zda žár či mráz,
nás tam obejmou.
Co čeká tam nás,
za tou velkou tmou,
zda žár či smrt, mráz,
nás tam obejmou...

Jak lehká ta číš,
pozvedávám ji výš,
kéž s miláčkem svým
se už probouzím...