30 decembra 2011

Karel Vysloužil: Návrat

Pocit stretnutia a spriaznenia duší bol taký silný, že sme si sľúbili často si písať. Neskôr popoludní bolo ešte toľko nedopovedaného, že sme sa rozhodli vziať sa. Po tomto sľube sa tak stalo o tri mesiace. Svadba s Jitřenkou sa konala 18. septembra 1948. Uplynul rok a mňa zatkla komunistická Štátna bezpečnosť. V dobe, keď bol vynesený rozsudok smrti nad Dr. Miladou Horákovou, boli 10. júna 1950 vynesené ťažké rozsudky aj nad skupinou „vlastizradcov“, s ktorými som bol súdený v Olomouci. Dostal som dvadsať rokov.

17 decembra 2011

Arnošt Lustig: Dievča s jazvou


Cíti a vníma všetko, čo je vo vzduchu. Je v nej démon severu, tvrdosti. Zlý démon. Je na to pyšná. Len úbožiačky hovoria o dobre, dobročinnosti, súcite. Ale iba otužilosť určuje, kto je kto. Vodca povedal, že príroda je krutá. Je preto hrdá na to, že smie a dokáže byť rovnako krutá.
--  --  --
Psia dáma k tomu dodala, že v zabíjaní je božská iskra, ktorú človek pocíti, len ak uvidí niekoho hynúť vlastnou rukou. Aj keby to mal byť pes ako v Sobibore pri Lubline, kde sa zabíjajú Cyklónom B. Je to rozkoš, keď človek dokáže zabiť a nezavrieť pri tom oči ani na zlomok sekundy. Zabi a pocítiš najvyššiu zodpovednosť človeka.

10 decembra 2011

Brian Aldiss: Non-stop


„Pamätaj si, Roy, že život nie je iba mizéria. Jednoducho si trafil do zlej záplaty. Nenechaj sa tým zlomiť.“
„Život je iba mizéria, matka. Aký to má vôbec zmysel?“
„Nemal by si tak hovoriť. Ja viem, že Učenie káže, že to, čo človeka trápi, nemá ukrývať vo vnútri, ale  ty sa nepozeráš na svet rovnako ako ja. Vždy som tvrdila, že je život tajomstvo. Už to, že sme nažive.“
„Pozri, toto všetko už poznám. Čo sa mňa týka, je život iba tovar, o ktorý nikto nemá záujem.“

02 decembra 2011

Václav Kaplický: Kladivo na čarodejnice

"Ak sa vedie súd riadne, ak sa sudca nedá oklamať slovami obvinenej osoby, jej zjavom, jej príbuznými a priateľmi, ak je neúprosný a nepodplatiteľný, ak použije všetky zákonom dovolené prostriedky, musí vždy dosiahnuť priznanie obvinenej osoby, ktoré je, ako viete, v inkvizičných procesoch úplne dostačujúce. Na podporu tu bývajú ešte svedectvá iných osôb. Diabol je oveľa mocnejší, ako sa mnohí domnievajú."
 -- -- --
Boblig ukázal prstom na vernířovickú žobráčku: „Maryna Schuchová, počula si svoj ortieľ? Pýtam sa ťa, či ho prijímaš.“
Úbohá starena sa zachvela. Z predchádzajúcich výsluchov vedela, že tomuto pánovi odporovať nesmie, inak ju kat zavedie do mučiarne. Radšej smrť ako to. „Áno, ponížene ďakujem,“ povedala hlasom, ako keď ešte chodievala s kapsou po dedinách a ďakovala za krajček chleba.
Inkvizítor sa ľahko pousmial. Bol s babkou spokojný. A ešte viac sám so sebou.