28 júla 2012

Karel Čapek: Apokryfy

Nemal hovoriť, že prišiel spasiť svet a že je mesiáš, a syn boží alebo čo. My predsa vieme, že je z Nazaretu, prosím vás. Tak aký spasiteľ? Sú ešte ľudia, ktorí si ho pamätajú ako tesárovho chlapca, a ten človek by chcel napravovať svet? Kam by sa hrabal? Ja som dobrý Žid, ale to mi nikto nenahovorí, že by niektorý našinec mohol spasiť svet. To by sme sa hrozne preceňovali, človeče. Nepoviem nič, keby to bol Riman alebo Egypťan, ale taký Židáčik z Galiley. Veď je to na smiech! To nech hovorí niekomu inému, že prišiel spasiť svet, ale nám nie. Nám nie...

20 júla 2012

William Shakespeare: Timon Aténsky

Syfilis šírte!
Chlapom zničte kosti,
nech nemajú čím zaťať ostrohy!
Zlomte hlas odvokátovi,
nech nemá čím obhajovať podvody a krútiť lož do kľučiek paragrafov!
Skrešte kňaza, čo stále brojí proti žiadostivosti,
no sám jej holduje!
Zožerte nosy tým, čo len ňuchajú, kde by čo trhli!
Smilníkov týrajte a nadeľte im večnú impotenciu!
Tu je zlato! Zatratí vás, keď vy zatratíte ostatných!
A pokapte potom v priekopách!

14 júla 2012

Ivan Bukovčan: Kladne vybavená žiadosť

- Vidieť veci práve v takom svetle, v akom ich vidieť treba. Používať iba takú optiku, aká je predpísaná. A zaujať taký zorný uhol, aký je stanovený. Je to predsa jednoduché, dočerta!
- To značí vnímať svet cudzími očami. Dýchať jeho vône cudzím nosom, počuť jeho zvuky cudzím uchom. Ale čo, keď už nechcem!
- Čo nechceš, brat môj!
- Nie, nič. Nič nechcem! Tie cudzie uši, ústa, nozdry, cudzí mozog! Nechcem, Nechcem byť iba číslom bez vlastnej vôle, vlastného rozumu! Chcem, aby sa mi vrátili moje oči, moje uši, moje vlastné zmysly! Je to taký hriech, brat môj?
- Je to veľmi ťažký hriech...