15 marca 2014

Kateřina Tučková - Vyhnání Gerty Schnirch

Gerta, dcéra brnenského Nemca a Češky, prežíva trápenie vo svojej rodine a navyše v časoch protektorátu aj v Brne vládne gestapo, bieda a smrť.
No to najhoršie prichádza po oslobodení. Následný odsun brnenských Nemcov sa mení na pochod smrti, v ktorom aj množstvo nevinných zažije šialené ukrutnosti a mnoho z nich zahynie.
Gerta so svojou dcérkou v kočiariku so šťastím unikne smrti, no do konca života zostáva poznačená tým, čo skúsila. Cíti hanbu, poníženie a nenávisť k väčšinovému obyvateľstvu.
Ani nástup socializmu nezmení jej postavenie neplnoprávnej osoby, v polovičnom otroctve sa však stále snaží udržať pri živote a nestratiť rozum pre svoju dcérku Barboru.
Hoci sa jej podarí vrátiť do Brna, nestále musí znášať neprávosti zo strany režimu, tajnej polície a úradov.