27 júla 2016

Haiku CLXXII

VYROVNANIE
Smrť nepriateľa
zmaže viny, príkoria.
Dlžníka už niet.

Žiadne komentáre: