12 septembra 2016

Haiku CLXXVII

CHVÍĽA SO SYNOVCOM
Opretí chrbtom
Ja si zrátavam lieky
On svoje hračky

Žiadne komentáre: