17 februára 2016

Haiku CXXXIII

VEC VKUSU
S býkom v aréne?
Radšej ako hodinu
v miestnosti s kravou.

Žiadne komentáre: