06 júla 2020

Haiku CCXXVI

Dobrota s krásou
sen básnikov a múdrych
sú tvoje ústa

Žiadne komentáre: