19 júla 2020

Haiku CCXXXVI

Porozumieť tak
svojim pohnútkam, chceniu,
nutkaniam, vôli.

Žiadne komentáre: