07 februára 2022

Haiku CCLXXVII

Túžba je márna
Očarenie smutný sen
Keď city mlčia

Žiadne komentáre: