03 septembra 2023

Haiku CCCIII

Tma čuší, vopred
neodhalí šťastie, des
chabej sviece svit.

Žiadne komentáre: